Statliga specialskolor i Sverige

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • med grav språkstörning
  • med medfödd dövblindhet
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida (spsm.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades