Buller

Buller påverkar hälsa och välbefinnande. Det är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. I Umeå är de vanligaste bullerkällorna vägtrafik, tågtrafik, flygtrafik och byggarbetsplatser.

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. För den vuxna befolkningen finns undersökningar som tyder på att det finns en ökad risk för blodtryckssjukdomar om man utsätts för mycket buller under lång tid. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).

Åtgärder för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. I stället handlar det om att skapa goda eller godtagbara ljudmiljöer. I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt. I orörda fjällområden är varje samhällsljud störande, medan ett modernt stadslandskap knappast är tänkbart utan bakgrunds­ljud. En stadspark med god utformning uppfattar de flesta som tyst trots att vägtrafikljuden finns i bakgrunden.

Störs du av buller?

Störs du av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Läs mer på sidan Buller i hemmet Öppnas i nytt fönster..

Om det är en verksamhet som stör ska du i första hand vända dig till det företaget. Läs mer på sidan Företag och offentliga anläggningar Öppnas i nytt fönster..

Störs du av buller från en väg ska du i första hand vända dig till väghållaren (Trafikverket eller Gator- och parker Umeå kommun. Läs mer på sidan Trafikbuller Öppnas i nytt fönster..

Om du inte är nöjd med återkopplingen så kan du kontakta Miljö- och hälsoskydd med ditt ärende genom kommunens e-tjänst:

Sidan publicerades www.umea.se/buller