Kompostering och hushållsavfall

I Avfallsplan 2020, som är framtagen av Umeå kommun och Vakin, är målet att 50 procent av den totala mängden matavfall ska sorteras ut.

Om du källsorterar ditt matavfall i brunt sopkärl, tas det omhand av Vakin. I dag transporterar Vakin matavfallet till rötning (i Skellefteå) för att ta tillvara på energin och näringen. Energin, i form av biogas, ersätter bensin och diesel och näringen i rötresterna återförs till skog och mark och kan ersätta konstgödsel.

Om du i stället väljer att själv kompostera ditt matavfall hemma på din tomt återvinns närings- och mullbildande ämnen. Då får du ett utmärkt jordförbättrings­medel till trädgården, balkonglåder och krukväxter. Komposten ska vara isolerad och skadedjurssäker och komposteringen ska anmälas till Miljö- och hälsoskydd.

Bokashi är en annan metod för återvinning av matavfall, där man låter matavfallet fermentera i behållare inomhus, för att sedan grävas ner i rabatter och odlingsbänkar utomhus och bli till jord och näring. Bokashi-komposteringen är precis som ”vanlig” kompostering anmälningspliktig.

Sidan publicerades