Farligt avfall

Sortering för hushåll

Vakin har sammanställt information avseende sortering av hushållsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sortering för företag

Har du funderingar kring olika typer av material kan du hitta information i vår materialsorteringsguide.

Farligt avfall

Det är viktigt att vi undviker att använda produkter som blir eller ger upphov till farligt avfall. Alla, både hushåll och företag, är ansvariga för att det farliga avfallet sorteras ut och tas om hand på ett godkänt sätt.

Om farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för bilbatterier

Bestämmelser för farligt avfall

Användning av avfall för anläggning

Du som avser använda avfall för anläggning kan vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt miljöbalken.

Det blir allt vanligare med användning av järnsand från Boliden i vägbyggen, under parkeringsplatser och liknande. Planerar du att använda dig av järnsand måste en anmälan göras till Miljö- och hälsoskydd.

Transport av avfall

För transport av avfall gäller speciella regler. Företag som transporterar avfall och farligt avfall måste ansöka om tillstånd för detta hos länsstyrelsen. För verksamheter som själva vill transportera sitt avfall gäller att detta ska anmälas till länsstyrelsen om det rör sig om mindre mängder. Om det är större mängder måste en ansökan om tillstånd lämnas in.

Mer information om transport av avfall finns på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

E-tjänster

Vi vill gärna att alla handlingar som skickas till oss skickas in digitalt. Digital ansökan kan göras i Umeå kommuns förteckning över e-tjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Avgifter och taxor hos miljö- och hälsoskydd

Informationsblad

Hjälpreda vid bygg- och rivningsarbeten , 362.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB

090-16 19 00
vakin@vakin.se

Sidan publicerades