Förvaring av bilbatterier – information om inlämningsställets ansvar

Förbrukade bilbatterier räknas som farligt avfall på grund av sitt innehåll av bly och ska därför hanteras på ett säkert sätt. För att transportera farligt avfall krävs godkända transportörer eller att man anmäler egen transport till läns­styrelsen. Blyinnehållet innebär också att batterierna har ett kommersiellt värde och olagliga transporter förekommer, både inom och ut ur Sverige.

Inlämningsställets ansvar

Det så kallade producentansvaret innebär att bilbatterier kan lämnas in på alla ställen som tillverkar eller säljer bilbatterier. De ska samlas in för att återvinnas och för att undvika förore-ningar. Målet är att 95 procent av alla sålda bil-batterier samlas in. Inlämningsstället har ansvaret att ta hand om och förvara batterierna på ett lämpligt sätt inför vidare transport.

Hur ska bilbatterierna förvararas?

  • förvaringen ska vara skyddad från väder och vind
  • inga vätskor ska kunna läcka ut från förvaringen
  • batterierna ska inte kunna komma i obehöriga händer
  • batterierna ska inte kunna hämtas utan transporttillstånd

När Miljö- och hälsoskydd gör tillsyn ska inlämningsstället kunna redovisa rutiner för omhändertagande och anteckningar för hur bilbatteri-erna transporterats vidare.

Bly

Bly är en tungmetall som har långvariga och allvarliga effekter på både människor och miljön. Bly medför negativa hälsoeffekter redan vid mycket låga doser, till exempel skador på nervsystemet – främst hjärnans utveckling hos foster och barn. Tidigare användes bly som tillsats i bensin, men denna användning har helt upphört i Sverige. I dag används bly huvudsakligen i batterier, kablar, färgpigment, ammunition samt lödmaterial. Bly är ett av de ämnen som på sikt helt ska tas bort ur all produktion.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 16 97
mhn@umea.se

Sidan publicerades