Altan

Vilken ansökan krävs?

Det kan krävas bygglov för altaner. En altan som byggs inom detaljplanelagt område behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 0,5 meter från marken. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns det dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du bygger en altan:

 • Uppfyller altanen kriterierna för en bygglovsbefriad altan?
 • Tänk på att ett tak ovanför en altan behöver bygglov om det inte är ett bygglovsbefriat skärmtak. Läs mer här om skärmtak över uteplats, altaner, balkonger och entréer.
 • Vad är lämplig placering av min altan på tomten?
 • Hur ska altanen utformas så att den får ett lämpligt utseende avseende färg, form och material?

Undantag från krav på bygglov

Altaner som är högre än 0,5 meter från mark kan vara bygglovsbefriade om altanen uppfyller följande kriterier:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • Altanen ska vara en uteplats på marken
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • Inte byggas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om din altan inte uppfyller dessa kriterier anses altanen som en tillbyggnad och kan då kräva bygglov. Läs mer om tillbyggnad.

Sidan publicerades