Inglasat uterum

Vilken ansökan krävs?

  • Generellt krävs alltid bygglov. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag
  • Utanför detaljplan krävs inte bygglov om tomten är utanför sammanhållen bebyggelse och uterummet anses vara en sådan lovbefriad kompletteringsåtgärd.
  • Du kan även göra en så kallad attefallstillbyggnad om den uppfyller förutsättningarna för detta. Läs mer om attefallstillbyggnader.
  • För fristående uterum krävs också generellt bygglov men du kan även göra det som en attefallsbyggnad. Läs mer om attefallsbyggnader.

Förberedelser

Viktigt att ta reda på och göra innan du ansöker om bygglov.

  • Vad får jag bygga? Se detaljplan och områdesbestämmelse för ditt område
  • Vad är lämpligt att bygga? På vissa hus kan det vara olämpligt att göra inglasade uterum med hänsyn till byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde.
  • Bor du i ett radhus/flerbostadshus? Då kan det hända att din bostadsrättsförening eller hyresgästförening har egna riktlinjer om hur ett inglasat uterum ska se ut för att skapa en enhetlig miljö. Även om du följer föreningens riktlinjer krävs det en ansökan om bygglov och då är det bra om du skickar med föreningens riktlinjer tillsammans med dina ritningar.
  • Uppfylls tillgänglighetskraven för uterummet? När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 12 000–23 500 kronor beroende på om du det du vill bygga följer eller avviker från detaljplan eller ligger utanför planlagt område. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Ansökan om tillbyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

11 750 kr

7 050 kr

18 800 kr

Avviker från detaljplanen

16 450 kr

7 050 kr

23 500 kr

Utanför område med detaljplan

16 450 kr

7 050 kr

23 500 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd

Ansökan om tillbyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

11 162 kr

1 175 kr

12 337 kr

Avviker från detaljplanen

15 862 kr

1 175 kr

17 037 kr

Utanför område med detaljplan

15 862 kr

1 175 kr

17 037 kr

 

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades