Kaminer och eldstäder

Innan du får installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin eller pelletspanna, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Följande åtgärder avseende eldstäder och rökkanaler kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
  • Byte av eldstad
  • Byte av rökkanal (skorsten)
  • Installation av så kallad braskasset i befintlig öppen spis
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag från exempelvis oljebrännare till pelletsbrännare)

Bygglov kan krävas för en fasadändring ifall skorstenen/rökkanalen väsentligt påverkar byggnadens yttre utformning. Det gäller inom detaljplanelagt område och för en- eller tvåbostadshus. För andra byggnader krävs det generellt alltid bygglov för en fasadändring.

Läs mer om fasadändringar

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av behörig besiktningsman.

Även om Byggnadsnämnden godkänt din eldstad kan Miljö- och hälsoskyddsnämnden ge dig restriktioner om man bedömer att eldandet är en olägenhet för människors hälsa i omgivningen.

Sidan publicerades