Pool

Vilken ansökan krävs?

För en nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring mer än +/- 0,5 meter behöver du inte söka bygglov eller marklov. Vid större markförändringar krävs marklov.

Om du vill bygga ett pooltak kan bygglov krävas.

Läs mer om skärmtak

Tänk på att du som fastighetsägare (oavsett om lov behövs eller inte) är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger på tomter ska ha skydd mot drunkning.

Läs mer på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du bygger en pool:

  • Uppfyller poolen kriterierna för en bygglovsbefriad pool?
  • Tänk på att anordningar i samband med poolen kan, beroende på hur de ser ut och är konstruerade, anses vara något annat som kräver lov, som exempelvis ett pooltak, en mur eller ett plank.
  • Vad är lämplig placering av min pool på tomten?
  • Är poolen säker mot drunknings- och fallolyckor?
  • Du bör kontakta Vakin beträffande utformning och vattenhantering.

Om planerad åtgärd innebär att marknivån förändras kan marklov krävas.

Läs mer om marklov

Sidan publicerades