Nya fönster eller dörrar

Vilken ansökan krävs?

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende, fasadändring. Lovplikten beror på om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas eller inte.

När krävs bygglov inom detaljplan?

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att ta upp nya fönster eller dörrar på en byggnad eller väsentligt ändra befintliga sådana.

När krävs bygglov utanför detaljplan?

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för att ta upp nya fönster eller dörrar på en byggnad eller väsentligt ändra befintliga sådana. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer här om underhåll av kulturhistorisk värdefull byggnad.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden baseras på om ändringen avviker från eller följer detaljplanen, om det är kulturmiljöområde, om det krävs tekniskt samråd eller inte och typ av byggnad. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

För en- och tvåbostadshus, fritidshus, radhus, kedjehus och tillhörande komplementbyggnader

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

7 273 kr

4 476 kr

11 749 kr

Avviker från detaljplanen

12 309 kr

4 476 kr

16 785 kr

Utanför område med detaljplan

11 190 kr

4 476 kr

15 666 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

6 714 kr

1 119 kr

7 833 kr

Avviker från detaljplanen

11 749 kr

1 119 kr

12 868 kr

Inom kulturmiljöområde

10 630 kr

1 119 kr

11 749 kr

För andra byggnader

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

7 273 kr

7 833 kr

15 106 kr

Avviker från detaljplanen

14 547 kr

7 833 kr

22 380 kr

Inom kulturmiljöområde

12 309 kr

7 833 kr

20 142 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

7 273 kr

1 678 kr

8 951 kr

Avviker från detaljplanen

13 987 kr

1 678 kr

15 665 kr

Inom kulturmiljöområde

11 749 kr

1 678 kr

13 427 kr

 

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Välj ingång till e-tjänsten beroende på vilken byggnad som finns eller planeras på fastigheten. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla i stället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades