Nya fönster eller dörrar

Vilken ansökan krävs?

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende, fasadändring. Lovplikten beror på om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas eller inte.

När krävs bygglov inom detaljplan?

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att ta upp nya fönster eller dörrar på en byggnad eller väsentligt ändra befintliga sådana.

När krävs bygglov utanför detaljplan?

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för att ta upp nya fönster eller dörrar på en byggnad eller väsentligt ändra befintliga sådana. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer här om underhåll av kulturhistorisk värdefull byggnad.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa , 919.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Kostnaden baseras på om ändringen avviker från eller följer detaljplanen, om det är kulturmiljöområde, om det krävs tekniskt samråd eller inte och typ av byggnad. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder.

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

För en- och tvåbostadshus, fritidshus, radhus, kedjehus och tillhörande komplementbyggnader

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

6 922 kr

4 260 kr

11 182 kr

Avviker från detaljplanen

11 715 kr

4 260 kr

15 975 kr

Utanför område med detaljplan

10 650 kr

4 260 kr

14 910 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

6 390 kr

1 065 kr

7 455 kr

Avviker från detaljplanen

11 182 kr

1 065 kr

12 247 kr

Inom kulturmiljöområde

10 117

1 065 kr

11 182 kr

För andra byggnader

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

6 922 kr

7 455 kr

14 377 kr

Avviker från detaljplanen

13 845 kr

7 455 kr

21 300 kr

Inom kulturmiljöområde

11 715 kr

7 455 kr

19 170 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

6 922 kr

1 597 kr

8 519 kr

Avviker från detaljplanen

13 312 kr

1 597 kr

14 909 kr

Inom kulturmiljöområde

11 182 kr

1 597 kr

12 779 kr

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Välj ingång till e-tjänsten beroende på vilken byggnad som finns eller planeras på fastigheten. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla i stället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades