Nya fönster eller dörrar

Vilken ansökan krävs?

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende, fasadändring. Lovplikten beror på om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas eller inte.

När krävs bygglov inom detaljplan?

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att ta upp nya fönster eller dörrar på en byggnad eller väsentligt ändra befintliga sådana.

När krävs bygglov utanför detaljplan?

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för att ta upp nya fönster eller dörrar på en byggnad eller väsentligt ändra befintliga sådana. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer här om underhåll av kulturhistorisk värdefull byggnad.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden baseras på om ändringen avviker från eller följer detaljplanen, om det är kulturmiljöområde, om det krävs tekniskt samråd eller inte och typ av byggnad. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

För en- och tvåbostadshus, fritidshus, radhus, kedjehus och tillhörande komplementbyggnader

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

7 637 kr

4 700 kr

12 337 kr

Avviker från detaljplanen

12 925 kr

4 700 kr

17 625 kr

Inom kulturmiljöområde

11 750 kr

4 700 kr

16 450 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

7 050 kr

1 175 kr

8 225 kr

Avviker från detaljplanen

12 337 kr

1 175 kr

13 512 kr

Inom kulturmiljöområde

11 162 kr

1 175 kr

12 337 kr

För andra byggnader

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

7 637 kr

8 225 kr

15 862 kr

Avviker från detaljplanen

15 275 kr

8 225 kr

23 500 kr

Inom kulturmiljöområde

12 925 kr

8 225 kr

21 150 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

7 637 kr

1 762 kr

9 399 kr

Avviker från detaljplanen

14 687 kr

1 762 kr

16 449 kr

Inom kulturmiljöområde

12 337 kr

1 762 kr

14 099 kr

 

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades