Byggnadsminnen, värdefulla byggnader och kulturmiljöer

Alla byggnader oavsett när de är byggda har ett värde ur kulturmiljöperspektiv. Värdet varierar självklart beroende på när byggnaden är byggd och vilken typ av byggnad det handlar om samt i vilken bebyggelsemiljö som byggnaden finns.

Oavsett värdet eller skyddet så får en byggnad inte förvanskas. Det är du som är ägare av byggnaden som är ansvarig för detta.

Byggnadsminne

Särskilt skyddsvärda byggnader kan Länsstyrelsen besluta om att de ska skyddas som ett byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Det är det högsta skyddsvärdet som en byggnad kan få.

I Västerbotten finns drygt 70 byggnadsminnen.

Om du vill ändra ett byggnadsminne ute eller inne krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen för att få göra detta.

Om ändringen är lovpliktig eller anmälningspliktig hos byggnadsnämnden ska detta tillstånd bifogas med ansökan eller anmälan.

Läs mer om byggnadsminnen hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra värdefulla byggnader

Skyddade i detaljplan eller områdesbestämmelse

Byggnader som inte är ett byggnadsminne kan även de omfattas av skyddsvärden som att de ska bevaras, inte får rivas med mera. Sådana byggnader är oftast skyddade i detaljplanen eller områdesbestämmelsen för området.

Läs mer om din byggnad är skyddad på något sätt i detaljplanen eller områdesbestämmelsen för din tomt.

Medtagen i byggnadsordning eller annan inventering

En byggnad kan vara värdefull även om den inte är skyddad som byggnadsminne eller i en detaljplan eller områdesbestämmelse.

Sådana byggnader är i sådana fall medtagen i en byggnadsordning eller liknande inventering. Du kan läsa mer om byggnadsordningar här.

Kulturmiljöer

Din byggnad kanske inte enskilt är värdefull men kan ingå i en bebyggelsemiljö där den tillsammans med andra byggnader i närområdet utgör en bebyggelsegrupp som är särskilt värdefull.

Exempel på sådana är riksintresset för Umeå centrum, Öst på stan i centrala Umeå, Baggböle, Sörfors med flera.

Läs mer om kulturmiljöer i översiktsplanen, detaljplanen eller i byggnadsordningen för din stadsdel.

Sidan publicerades