Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Öst på stan är ett område som har stora kulturvärden. Översynen börjar här och efter det kommer fler områden att ses över.

Översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer

Byggnadsnämnden har påbörjat en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Översynen innebär att personal från bygglovkontoret kommer att titta på byggnader och gårdar för att se vilket skick de är i. Syftet med översynen är att få en bild över hur Umeås vackra kulturmiljöer underhålls och vårdas. Om vi upptäcker allvarliga brister kommer vi att påtala det för fastighetsägaren och föreslå vilka åtgärder som bör genomföras.

Varför gör vi översynen?

När underhållet brister finns risken att värdefulla byggnader till slut blir så dåliga att de måste rivas och kulturhistoriska värden går förlorade. I vissa fall kan bristande underhåll bli en fråga om byggnaden är säker att vistas i eller inte. Med översynen är vi proaktiva och hoppas fånga upp byggnader som behöver renoveras innan de blivit i för dåligt skick.

Vad har jag för ansvar som fastighetsägare?

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) har du som äger en fastighet ansvar för att hålla den i vårdat skick och underhålla den. Det gäller både trädgård och byggnader. För en byggnad med särskilda värden ska underhållet anpassas och utföras så att dessa värden bevaras. Det kan vara kulturhistoriska, miljömässiga eller arkitektoniska värden.

Jag vet att min fastighet har brister, vad ska jag göra?

Fundera över hur du kan åtgärda bristerna på din fastighet. Om vi bedömer att bristerna är allvarliga kommer vi att kontakta dig. Du behöver inte kontakta oss innan vi gör översynen.

Vad händer om brister upptäcks?

När vi har gjort översynen kommer vi att höra av oss till de fastighetsägare som har brister att åtgärda.

I vilka områden kommer översynen att göras?

Vi börjar i liten skala i ett område Öst på stan som har stora kulturvärden. Efter det kommer fler områden att ses över. Översynen kommer även att ske löpande i områden där vi av andra anledningar gör platsbesök.

Mer information

www.umea.se/byggnadsordningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du byggnadsordningar och inventeringar för Umeå kommuns kulturmiljöer.

www.boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om underhållskrav och andra bestämmelser som berör kulturvärden i bebyggelsen.

www.hallahus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du en en länstäckande informationsportal om byggnadsvård i Västerbotten. Hålla Hus vill väcka intresse för byggnadsvård, men framför allt ge information och kunskap om hur byggnader bör under­hållas på ett bra sätt ur ett antikvariskt perspektiv.

Kontakt

Har du frågor, kontakta bygglovsavdelningen via mejl bygglov@umea.se.
Ange i mejlet vilken fastighetsbeteckning det gäller.

Sidan publicerades www.umea.se/kulturmiljo