Underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du börjar underhålla eller renovera din byggnad

  • Är min byggnad kulturhistoriskt värdefull?
  • Ta fram ett åtgärdsprogram för hur underhållet/renovering ska genomföras så att inte byggnadens värden förvanskas
  • Ta fram de ritningar som krävs
  • Anlita en kontrollansvarig
  • Ta fram en kontrollplan
  • Om inte du själv eller din kontrollansvarig har den kompetens som krävs för att ta fram ett åtgärdsprogram och kritiskt viktiga kontrollpunkter kan du behöva ta hjälp av en certifierad sakkunnig i kulturvärden.

Vilken ansökan krävs?

Att underhålla eller renovera en kulturhistoriskt värdefull byggnad är en anmälningspliktig åtgärd.

Om fasadmaterial eller takmaterial byts ut är åtgärden även mest troligast bygglovspliktig.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan med markering vilken del av byggnad, byggnad eller byggnader som berörs av underhållet eller renovering.
  • Fasadritningar och bilder på del av byggnad, byggnad eller de byggnader som berörs av underhållet
  • Åtgärdsprogram för underhållet
  • Kontrollansvarig

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov eller gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades