Fälla träd

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om marklov för trädfällning

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan – markera de träd som avses fällas! Om det är ett större område med sly/mindre träd som ska fällas kan ett område på situationsplanen markeras och en uppskattning av antalet göras och skickas in som medföljande bilaga.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Vilken ansökan krävs?

Vill du fälla träd i ett område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser kan det krävas marklov om en sådan bestämmelse finns i detaljplanen. Samma sak gäller skogsplantering.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Taxan har justerats från 1 januari 2021. Läs mer om den nya taxan för byggnadsnämndens verksamheter.

Ansök om marklov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök genom att fylla i en blankett. Den underskrivna blanketten kan du sedan posta till Bygglov, Umeå kommun, 901 84 Umeå eller skanna och mejla till bygglov@umea.se tillsammans med dina ritningar.

Vi har uppgraderat vårt ärendehanteringssystem och är därför tvugna att stänga vår e-tjänst under en period. Vi arbetar skyndsamt med att det åter ska vara möjligt att ansöka digitalt och signera med Bank-ID. Tills dess använder du blanketten nedan.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades