Ändra eller ny anslutning till elnät

Ska du bygga nytt och behöver elanslutning till din nya bostad? Nedan finns kort information och länkar vidare till Umeå Energi som är de som hanterar elanslutning till din fastighet. Bygglov hanterar inte anslutningen till elnätet.

Nyanslutning

Om du ska bygga nytt hus behöver du elanslutning till din fastighet. Börja med att planera i tid för att vara säker på att du får din anslutning i tid.

Nyanslutning till er fastighet kan ta allt från ett par månader till över ett år från att Umeå Energi får ett underskrivet offertsvar. Processen för elanslutning ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, storleken på anslutningen och den geografiska placeringen.

Tillfällig anslutning – byggström

Tillfällig anslutning, även kallat byggström, kan exempelvis vara aktuellt under din byggtid, under reparation och rivningar eller vid arrangemang på platser som normalt saknar elanslutning. En tillfällig anslutning innebär att få tillgång till el under en begränsad tid. Normalt inte mer än ett år. Tillfällig bygganläggning tar upp till 10 dagar från att vi har fått färdiganmälan.

Servisändring

Ibland kan man behöva göra förändringar på en befintlig elanslutning, till exempel vid om- eller tillbyggnad av ett hus.
Du som kund är alltid skyldig att se till att sådana förändringar anmäls till Umeå Energi. Anmälan sker via en auktoriserad elinstallatör.

Exempel på förändringar kan vara:

  • Flytt av fasadmätarskåp
  • Flytt av mätaren
  • Flytt av servisledning inne på tomtmark
  • Befintligt hus på tomten ska rivas och ett nytt hus ska byggas upp
  • Utökning av servisen

Föranmälan

Ta kontakt med ett behörigt elinstallationsföretag som skickar in en digital föranmälan till Umeå Energi Elnät. Umeå Energi Elnät för då all kommunikation med din elinstallatör som sedan färdiganmäler anläggningen när det är dags att koppla in.

Sidan publicerades