Ändra eller ny installation av vatten och avlopp

Vilken ansökan krävs?

Att väsentligt ändra eller göra en ny installation för vatten eller avlopp är en anmälningspliktig åtgärd. För att få påbörja installationen eller ändringen krävs ett startbesked.

Servisanmälan för ny eller anmälan om utökad anslutning till kommunalt vatten eller avlopp hanteras av Vakin.

Läs mer om hur du ansluter till kommunalt vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenförsörjning eller avloppslösning kan vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken, exempelvis enskilt avlopp. Dessa frågor hanteras av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Läs på sidan om eget avlopp

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du gör en anmälan:

 • Hur säkerställs att kallvatten inte värms upp till mer än 24 grader Celsius på max 8 timmar? Tänk på varmvatten­ledningar och golvvärme.
 • Hur ska vatten- och avloppsledningar dras för att minimera risken för vattenskador?
 • Hur undviker du dolda dragningar? Om dolda dragningar krävs, hur upptäcker du i så fall läckage?
 • Kommer installationen eller ändringen medföra problem med installationsbuller?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som installationen eller ändringen görs i
 • Planritningar om ändring av planlösning eller om ändringen berör fläktrum
 • Ventilationsritningar eller flödesscheman
 • Brandskyddsbeskrivning vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande
 • Bullerprojektering vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande
 • Kontrollansvarig vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 2 900–11 800 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Genomförandeavgift med tekniskt samråd – 11 750 kr

Genomförandeavgift utan tekniskt samråd – 2 937 kr

Gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades