Ändra eller byta ut en eldstad eller rökkanal

Vilken ansökan krävs?

Att ändra eller byta ut en eldstad och rökkanal är i flesta fall en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till byggnadsnämnden samt ett startbesked krävs innan eldstaden och rökkanalen installeras.

Du behöver göra en anmälan för

  • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal
  • insättning av en ny kassett i en befintlig öppen spis
  • byte av eldstad och eller rökkanal
  • byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag från exempelvis oljebrännare till pelletsbrännare).

Du behöver inte göra en anmälan för byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal.

Bygglov kan krävas för en fasadändring ifall skorstenen/rökkanalen väsentligt påverkar byggnadens yttre utformning. Detta gäller inom detaljplanelagt område och för en- eller tvåbostadshus. För andra byggnader krävs det generellt alltid bygglov för en fasadändring.

Läs mer om fasadändring

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden.
Först efter det att hela installationen, kamin, rökkanal och taksäkerhet har besiktats och blivit godkända får du börja elda.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 2 900–4 200 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Genomförandeavgift med tekniskt samråd – 4 112 kr

Genomförandeavgift utan tekniskt samråd – 2 937 kr

Ansök om bygglov eller gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades