Coach för energi och klimat

Energieffektivisera ditt företag kostnadsfritt med hjälp av vår energicoach. Det är både en ekonomiskt och miljömässigt bra satsning för företag.

Har du ett mindre eller mellanstort företag kan du nu få coachning att hitta energitjuvar för att minska energi­förbrukningen och öka konkurrenskraften.

Vad kan jag som företagare få hjälp med?

Först får du genomgång av energianvändningen. Du levererar underlag, till exempel energistatistik till energicoachen.

Därefter gör coachen ett platsbesök med en genomgång av företagets energianvändning. Du och coachen tittar då på klimatskal, belysning, ventilation, kyla/värme och så vidare.

Coachen återkommer med  prioriterade områden och relevanta, lönsamma åtgärdsförslag för dig och ditt företag.

Du får därefter hjälp och coachning i att utföra åtgärderna. Du kommer också kunna delta i gemensamma aktiviteter och få erfarenhetsutbyte med andra företag i programmet.

Grafik processen för energicoachning: Förberedelser - genomgång på plats - analys och åtgärdsförslag - coachning vid genomförande.

Klicka på bilden för större format.

Vad krävs av företaget?

Programmet passar ditt företag om ni på ett enkelt sätt vill komma igång med energieffektiviserande åtgärder för att minska er klimatpåverkan och samtidigt minska kostnaderna. Du har vilja och engagemang att arbeta med energi­effektivisering men inte så mycket tid. Lite tid krävs ändå från din sida – men bara för att svara på frågor från coachen och för att delta vid rundvandring på ditt företag.

Vilka företag kan få energicoacning?

Företag med max 249 anställda och en omsättning under 50 miljoner euro och/eller balansomslutning under 43 miljoner euro. Företag med energianvändning som understiger 300 megawattimmar (mWh), 300 000 kilowattimmar (kWh).

Anmäl dig redan i dag!

Se filmen om energicoachning

Projektet "Coacher för energi och klimat" finansieras av energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Sidan publicerades www.umea.se/energicoach