E-lighthouse

Umeå kommun deltar tillsammans med Umeå universitet i EU-projektet e-Lighthouse. Syftet är att ta reda på och testa nya förnybara och energieffektiva lösningar till offentliga byggnader, bostäder och inom avfallshantering.

I alla deltagande länder samarbetar en kommun tillsammans med universitet eller annan organisation. I Umeå kommer Umeå kommun och Umeå universitet (institutionen för tillämpad fysik och elektronik) att tillsammans studera och testa nya sätt att energieffektivisera. Till exempel genom att dokumentera erfarenheter och genomföra energimätningar från passivhuset Hedlunda förskola, och testa och utvärdera energivisualisering i offentliga kök.

Projektet kommer också genomföra aktiviteter tillsammans med de andra deltagande regionerna för att utbyta erfarenheter och lärdommar samt testa/utveckla nya sätt att energieffektivisera och därmed minska koldioxidutsläpp. Alla lösningar/åtgärder kommer att dokumenteras och utvärderas för att kunna ta fram produkter och tjänster som kan användas i hela norra Europa och EU.

Flera deltagande regioner inom norra Europa

Projektet e-Lighthouse (Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region) finansieras av EU-programmet ”Northern Periphery and Arctic programme”. Projektledare och initiativtagare är Finland, Uleåborg. Projektet samlar 10 projekt­partners från sex regioner – Irland (Cork), Norge (Bodö), Grönland (Sisimiut), Skottland (Inverness), Sverige (Umeå) och Finland (Uleåborg) inom norra Europa.

Korta fakta

  • Projektet kommer pågå i tre år, till april 2019.
  • Budget för hela projektet är cirka 15 miljoner kronor.
  • Umeås (Umeå universitet + Umeå kommun) totala budget är cirka 2,4 miljoner kronor.
  • Medverkande verksamheter från Umeå kommun är Fastighet och Miljö- och hälsoskydd.

Energieffektvisieringsåtgärder genomförda i Umeå kommuns byggnader

Under e-Lighthouse har flera energieffektiviseringsåtgärder genomförts, följts upp och dokumneterats. På kartan nedan kan du se vilka åtgärder som genomförts och vilken energibesparing de bidragit till.

Sidan publicerades www.umea.se/elighthouse