Bra att veta om solceller

Här får du veta mer om vad som krävs för att sätta upp solcellspaneler. Har taket rätt förutsättningar, krävs bygglov, vilka krav finns på brand- och elsäkerhet? Här finns också information om de olika solcellslösningar som finns på marknaden.

Takets förutsättningar

Många leverantörer har formulär på sina webbplatser där du kan fylla i uppgifter om ditt tak för att beräkna förutsättningarna.

Några vanliga frågor

 • Vilket vädersträck lutar taket mot?
 • Hamnar delar av taket i skugga under delar av dagen?
 • Hur mycket lutar taket?
 • Vilket material består taket av?
 • Hur stor är takytan där solcellerna kan sitta?

Solkartan

Solkartan är ett hjälpmedel för dig som bor i Umeå tätort och funderar på att sätta upp solceller. Du får reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att installera solceller på och hur mycket el du skulle kunna producera med dina solceller under ett år.

Solkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förberedelser

 • Ta reda på din årliga energianvändning, den avgör hur stor solcellsanläggning du kan ha nytta av.
 • Kolla upp om du behöver söka bygglov. Om du bor i detaljplanelagt område kan du också kolla vad detaljplanen säger.
 • Ta reda på vilka brandsäkerhetskrav Räddningstjänsten har och försäkra dig om att din leverantör följer dem.

Bygglovsregler och brandsäkerhetskrav för solceller Länk till annan webbplats.

Detaljplaner, gällande och pågående

Gör en offertförfrågan

Är du redo för att göra en offertförfrågan? Se till att det här finns med: 

 • Uppgifter om takets förutsättningar
 • Energianvändning
 • Säkringsstorlek
 • Avstånd till elcentral
 • Krav på att leverantören följer brandsäkerhetsreglerna

Behöver du mer stöd? Kontakta oss på Energi- och klimatrådgivningen.

Fråga energi- och klimatrådgivningen om solel

Sidan publicerades