Information om fastigheter

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Fastighetsindelningen utgör grunden för äganderätten till marken. I dag finns det 3,2 miljoner fastigheter som utgör Sveriges största ekonomiska tillgång. Sveriges förvaltning av fastighetsinformation gör att vi enkelt kan sälja, köpa och belåna fastigheter utan att äventyra rättssäkerheten.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret innehåller en mängd olika uppgifter om hela landets fastigheter och rättigheter. Sökning i registret sker på fastigheters unika fastighetsbeteckning.

I fastighetsregistret finner man bland annat uppgifter om

 • vem som äger och har ägt en fastighet
 • vilka adresser som finns på fastigheten
 • arealer och delområden av fastigheten
 • andra bestämmelser som detaljplan eller tomtindelnings som berör fastigheten
 • vilka rättigheter som servitut, gemensamhetsanläggningar eller ledningsrätter berör fastigheten
 • vilka förändringar som skett av fastigheten, det villsäga handlingar eller akter från lantmäteriförrättningar
 • taxeringsuppgifter, som handhas av Skatteverket.

För uppgifter om din egen fastighet kan du hitta dessa på Lantmäteriets E-tjänst Min Fastighet, se nedan. Där hittar du även och kan läsa förrättningsakter från tidigare lantmäteriförrättningar när fastigheten berörts. Avtalsrättigheter som finns i registret finns inte alltid att läsas digitalt utan måste först beställas från Riksarkivet eller från det statliga Lant­mäteriet. För att beställa avtalsservitut gå till sidan "Beställ kopior av handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." hos Lantmäteriet.

För uppgifter om andras fastigheter än din egen kan du kontakta Lantmäterimyndigheten så skickar vi utdrag ur fastighetsregistret utan kostnad. Vill du endast vet vem som äger en fastighet via Självservice hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats.. Övriga uppgifter i registret finns inte som e-tjänst för allmänheten att söka på egen hand.

Lantmäterimyndigheten kan också hjälpa till att tolka uppgifterna i fastighetsregistret åt dig. I de fall det krävs en mer omfattande utredning kring fastigheter genomför Lantmäterimyndigheten uppdragsverksamhet mot en kostnad. Det kan exempelvis röra delaktighet i äldre samfälligheter eller vem som har rätt till fiske i en sjö. Kontakta lantmäteri­myndigheten om möjlighet till ett sådant uppdarg om fastighetsutredning.

Fastighetskartan

Fastighetskartan är kopplad till fastighetsregistret och innehåller information om hela landets fastighetsindelning.
För att se fastighetskartan med fastighetsgränser hittar du dessa på Lantmäteriets E-tjänst Min karta.

Fastighetsägarförteckning

Fastighetsägarförteckning är en sammanställning av uppgifter från Fastighetsregistret över fastigheters ägare (namn och adress), ägarandel samt ägandetyp.

Här kan du beställa fastighetsägarförteckning. Vid beställning tillämpas aktuell taxa.

 • Kontakt

  Lantmäterimyndigheten

  090-16 13 28 lantmaterimyndigheten@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Telefon och besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Trettondagsafton, Skärtorsdag och Valborgsmässoafton stänger vi klockan 12.00

   

  Telefon och besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

  Postadress

  Lantmäterimyndigheten
  Umeå kommun
  Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

Sidan publicerades