Oklarheter kring gränser

Fastigheternas gränser är i regel utsatta med gränsmarkeringar i varje hörn av fastigheterna. Detta genomfördes vid den lantmäteriförrättning då fastighetsgränserna bildades. Gränsmarkeringarnas typ kan variera mellan allt från råstenar som användes förr och stålrör med röd topp som används i dag.

Om du är osäker på var din fastighet gränsar mot grannen kan Lantmäterimyndigheten hjälpa dig på olika sätt. Ett första steg kan vara att ni själva hämtar en kopia av den förrättningskarta som användes då fastigheten bildades. Ofta kan det vara tillräckligt för att skapa klarhet i gränsförhållandena. Kartan visar var gränsmarkeringarna ska finnas och ofta även mått mellan dessa. En kopia av förrättningskartan är gratis, se under information om fastigheter. Om ni inte har möjlighet att ladda ner kartan med bank-id kan ni höra av er till oss.

Om du behöver vidare hjälp hittar du information om våra åtgärder här nedan.

Vid gränsutvisning hjälper en av våra mätningsingenjörer er att hitta gränsmarkeringarna. Skulle de inte finnas kvar kan vi ofta visa var de skulle suttit genom att slå dit en träkäpp. Observera att träkäpparna inte har rätts­verkan, men kan vara fullt tillräckligt i flera fall. Det kan vara att man vill sätta staket utmed fastighetsgräns eller för att bygga friggebod nära fastighetsgräns.

För mer information och prisuppgifter se Mätning/Gränsutvisning.

För återutsättning av gränsmarkering med rättsverkan kan du ansöka om särskild gränsutmärkning. Detta är en förrättningsåtgärd men innebär inga ändringar i fastighetsindelningen. Gränsmarkering slås ner på tidigare bestämda gränspunkter. Eftersom fastighetsgränser delas av två fastigheter blir alltid fastighetsägare från båda sidor gränsen involverade i lantmäteriförrättningen.

Särskild gränsutmärkning kan bara göras där det är helt uppenbart vilket som är gränspunktens riktiga läge.
Om det finns några som helst oklarheter måste man i stället göra en fastighetsbestämning. Kontakta Lantmäteri­myndigheten för prisuppgift samt en preliminär bedömning vad som är genomförbart på just din fastighet.

Ibland kan fastighetsgränsernas läge vara oklara. Gränser som tillskapats för mycket länge sedan blev inte koordinatsatta, kanske aldrig markerades eller så har de tidigare gränsmarkeringarna försvunnit. I dessa fall krävs fastighetsbestämning för att klargöra var fastighetsgränsen går.

Detta sker i lantmäteriförrättning som resulterar i beslut där fastighetsgränsen fastslås efter utredning. Eftersom fastighetsgränser delas av två fastigheter blir båda fastigheternas ägare involverade i lantmäteriförrättningen. Förrättningskostnaden avgörs framför allt av hur mycket utredningstid som krävs och timtaxan är fastställd av regeringen.

 • Kontakt

  Lantmäterimyndigheten

  090-16 13 28 lantmaterimyndigheten@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

  Besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

  Postadress

  Lantmäterimyndigheten
  Umeå kommun
  Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

Sidan publicerades