Stompunkter

Stompunkterna är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation, fastighetsbildning och inmätning.

Lantmäteriavdelningen ansvarar för kommunens stomnät och tillhandahåller stompunkter, polygonpunkter, triangel­punkter och höjdfixar.

Via vår webbaserade stompunktskarta går det att söka punkter och få fram punktens koordinater samt punkt­beskrivning. Det går även att rapportera in fel. Tjänsten är kostnadsfri och anpassad för alla typer av skärmar så att du lätt ska kunna komma åt punkterna även ute i fält.

bild på stompunktskarta

Bild på kommunens stompunktskarta

Sidan publicerades www.umea.se/stompunktskarta