Information för hushåll

Här kan du hitta information som rör inomhusmiljö, boende, lokaler och byggnader och som berör dig som bor i eget hushåll.

Problem?

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det inte hjälper kan du kontakta oss på Miljö- och hälsoskydd. Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Klagomålsanmälan

Miljö- och hälsoskydd tar emot synpunkter och klagomål för att undanröja olägenheter och störningar i miljön.

Läs mer om handläggning av klagomålsärenden i menyn.

Vi lovar att du som skickar in klagomål får en återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Kontaktpersoner

Margita Classon
miljöinspektör

Angelica Frykholm
miljöinspektör

Christina Hagman
miljöinspektör

Kristina Hägglund
miljöinspektör

Barbro Waldenström
miljöinspektör

Sidan publicerades