Hälsoskydd

Inomhusmiljön i våra skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Verksamheterna ska också bedrivas på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljön.

Vi ska inte heller utsättas för hälsorisker i våra egna hem. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsynen över hälsoskyddet i kommunen enligt miljöbalken. Målsättningen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Det innebär att vi arbetar med tillsyn på bland annat bostäder, skolor, bad och idrottsanläggningar. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning till verksamhetsutövaren.

Har du synpunkter och åsikter?

Lämna dina synpunkter på vår verksamhet via mejl miljoochhalsoskydd@umea.se

Radonmätningar

Här kan du ta del av de radonmätningar vi genomfört i Umeå kommun.

Kontaktpersoner

Amanda Jonsson
miljöinspektör

Ellinor Jonsson
miljöinspektör

Kristina Hägglund
miljöinspektör

Barbro Waldenström
miljöinspektör

Sidan publicerades