Information för hushåll

Här kan du hitta information som rör inomhusmiljö, boende, lokaler och byggnader och som berör dig som bor i eget hushåll.

Problem?

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det inte hjälper kan du kontakta oss på Miljö- och hälsoskydd. Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Klagomålsanmälan

Miljö- och hälsoskydd tar emot synpunkter och klagomål för att undanröja olägenheter och störningar i miljön.

Läs mer om handläggning av klagomålsärenden i menyn.

Vi lovar att du som skickar in klagomål får en återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Kontaktpersoner

Amanda Jonsson
miljöinspektör

Ellinor Jonsson
miljöinspektör

Kristina Hägglund
miljöinspektör

Barbro Waldenström
miljöinspektör

Sidan publicerades