Flygande måsar

Döda eller sjuka fåglar

Hittar du en död eller sjuk fågel, rapportera in den till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här kan du lämna dina kontaktuppgifter ifall du vill hjälpa till att skicka in kropp/prov till SVA. Efter att du har rapporterat hör SVA av sig inom ett par dagar med besked om de önskar få in fågeln för undersökning.

Kontakta inte Miljö-och hälsoskydd på Umeå kommun för enstaka fynd av döda eller skadade fåglar eller förvaring av döda fåglar i väntan på SVA:s besked.

Skulle du däremot hitta flera döda fåglar som har dött av okänd anledning på en plats, ring till antingen länsstyrelsen eller Miljö-och hälsoskydd.

Hur ska döda eller sjuka fåglar hanteras?

  • Att vilda fåglar kan bli sjuka och dö är en naturlig företeelse. Ta inte hand om sjuka fåglar utan lämna dem i fred, de blir bara onödigt stressade av människors närhet. Koppla hunden!
  • Undvik direktkontakt med fågeln och använd handskar eller vira in djuret i en plastsäck ifall du måste hantera fågeln. Tvätta och desinfektera händerna efteråt.
  • Döda fåglar kan lämnas kvar. Om de utgör en olägenhet kan du gräva ner fågeln eller stoppa den i en vanlig plastpåse och knyta ihop den. Stoppa påsen i en ytterligare påse som och förslut den för att förhindra olägenhet för människors hälsa. Lägg den sedan i ett kärl för brännbara sopor. Är du beredd att skicka in fågeln på SVA:s begäran, förvara påsen några dagar på en sval eller kall plats i väntan på SVA:s besked.

Statens vilt

Om du har hittat en död fågel som klassas som statens vilt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., anmäl det till Polisen, telefon 114 14.

Fåglar som är statens vilt:
Örn, falk, kärrhök, glada, fiskgjuse, bivråk, berguv, fjälluggla, hökuggla, lappuggla, slaguggla, tornuggla, gråspett, vitryggig hackspett, stork, skärfläcka, fjällgås, härfågel, sommargylling, blåkråka, skräntärna, svarttärna, rördrom, lunnefågel, salskrake, kungsfiskare och svarthalsad dopping.

Sidan publicerades