Flygande måsar

Döda eller sjuka fåglar

Hittar du en död eller sjuk fågel, rapportera in den till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här kan du lämna dina kontaktuppgifter ifall du vill hjälpa till att skicka in kropp/prov till SVA. Efter att du har rapporterat hör SVA av sig inom ett par dagar med besked om de önskar få in fågeln för undersökning.

Kontakta inte Miljö-och hälsoskydd på Umeå kommun för enstaka fynd av döda eller skadade fåglar eller förvaring av döda fåglar i väntan på SVA:s besked.

Skulle du däremot hitta flera döda fåglar som har dött av okänd anledning på en plats, ring till antingen länsstyrelsen eller Miljö-och hälsoskydd.

Hur ska döda eller sjuka fåglar hanteras?

  • Att vilda fåglar kan bli sjuka och dö är en naturlig företeelse. Ta inte hand om sjuka fåglar utan lämna dem i fred, de blir bara onödigt stressade av människors närhet. Koppla hunden!
  • Undvik direktkontakt med fågeln och använd handskar eller vira in djuret i en plastsäck ifall du måste hantera fågeln. Tvätta och desinfektera händerna efteråt.
  • Döda fåglar kan lämnas kvar. Om de utgör en olägenhet kan du gräva ner fågeln eller stoppa den i en vanlig plastpåse och knyta ihop den. Stoppa påsen i en ytterligare påse som och förslut den för att förhindra olägenhet för människors hälsa. Lägg den sedan i ett kärl för brännbara sopor. Är du beredd att skicka in fågeln på SVA:s begäran, förvara påsen några dagar på en sval eller kall plats i väntan på SVA:s besked.

Statens vilt

Om du har hittat en död fågel som klassas som statens vilt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., anmäl det till Polisen, telefon 114 14.

Fåglar som är statens vilt:
Örn, falk, kärrhök, glada, fiskgjuse, bivråk, berguv, fjälluggla, hökuggla, lappuggla, slaguggla, tornuggla, gråspett, vitryggig hackspett, stork, skärfläcka, fjällgås, härfågel, sommargylling, blåkråka, skräntärna, svarttärna, rördrom, lunnefågel, salskrake, kungsfiskare och svarthalsad dopping.

Mer information

Läs mer om fågelinfluensa och rapportering av döda fåglar på länsstyrelsens webbplats:
Rapportera om du hittar en död eller sjuk fågel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades