Störande fåglar

Det händer att människor blir störda av fåglar, till exempel kråkor, skator, måsar och duvor. Det kan vara att fåglarna väsnas mycket eller att de smutsar ner på allmänna platser, uteserveringar, fasader och balkonger. Det kan också hända att människor upplever obehag när en stor mängd fåglar samlas på ett ställe eller är störande på annat sätt.

På allmän plats

Kommunen försöker på lång sikt skapa förutsättningar för att fåglar inte ska vara ett problem på allmänna platser, till exempel torg, parker och utomhusbad. Det sker till exempel genom att använda fågelsäkra papperskorgar och genom att hålla undan skräp.

Du som vistas på allmän plats förväntas hjälpa till genom att hålla platserna rena och inte lämna skräp och matrester. Lämna inte heller mat obevakad och synlig för fåglar. Om det inte finns något ätbart på platsen är det inte intressant för fåglar att vara där.

På privat fastighet 

Du som bor i hyreshus och blir störd av fåglar ska i första hand vända dig till fastighetsägaren. Det är enligt miljöbalken (9 kap) fastighetsägares ansvar att vidta åtgärder om det finns risk eller olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägare bär därför huvudansvaret för att lösa problemet med störande fåglar och måste skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur.

Råd till dig som är fastighetsägare

  • Hindra fåglarna från att bygga bo och häcka på fastigheten. Du kan till exempel sätta upp nät, piggar, plåtar, vajrar eller liknande vid öppningar intill till exempel tak och skorstenar. Vid behov kan du ta hjälp av företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
  • Informera dem som bor i ditt hus att undvika matning av småfåglar från balkonger och i närheten av huset. Skälet är att det även lockar större fåglar till fastigheten.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Det betyder att ha stängda soptunnor, komposter och papperskorgar med lock, och att regelbundet städa platser där matrester kan förekomma.

Avskjutning en sista utväg

Att låta skjuta fåglar och minska beståndet är ingen bra metod, det löser inte problemet på lång sikt. Om inget annat görs är risken stor att det snart är lika många fåglar igen.

Om du inte kommer tillrätta med problemet kan du som en sista utväg anlita en skytt med tillstånd för att skjuta fåglar. Polisen kan upplysa om vilka skyttarna är, kontakta polisen på telefon 114 14.

Mer information

Felanmälan

Du som bor i hyreshus, vänd dig till fastighetsägaren om du upplever att fåglar stör.

Kommunen tar emot felanmälan om störande fåglar på allmän plats. Gör felanmälan via: www.umea.se/felanmalan

Sidan publicerades