Störande fåglar

Det händer att människor blir störda av fåglar, till exempel kråkor, skator, måsar och duvor. Det kan vara att fåglarna väsnas mycket eller att de smutsar ner på allmänna platser, uteserveringar, fasader och balkonger. Det kan också hända att människor upplever obehag när en stor mängd fåglar samlas på ett ställe eller är störande på annat sätt.

Aggressiva fåglar

Under en kort tid i mitten på juni när ungarna har kläckts kan måsar och tärnor uppträda aggressivt för att försvara sina ungar. Detta sker enbart under en mycket kort period. Det du kan göra, förutom att undvika platsen där måsarna befinner sig, är att skydda dig med en käpp eller ett paraply. Måsarna angriper alltid den högsta punkten på dig, därför bör du skydda ditt huvud.

På allmän plats

Kommunen försöker på lång sikt skapa förutsättningar för att fåglar inte ska vara ett problem på allmänna platser, till exempel torg, parker och utomhusbad. Det sker till exempel genom att använda fågelsäkra papperskorgar och genom att hålla undan skräp.

Du som vistas på allmän plats förväntas hjälpa till genom att hålla platserna rena och inte lämna skräp och matrester. Lämna inte heller mat obevakad och synlig för fåglar. Om det inte finns något ätbart på platsen är det inte intressant för fåglar att vara där.

På privat fastighet 

Du som bor i hyreshus och blir störd av fåglar ska i första hand vända dig till fastighetsägaren. Det är enligt miljöbalken (9 kap) fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder om det finns risk eller olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägare bär därför huvudansvaret för att lösa problemet med störande fåglar och måste skapa en omgivning som inte lockar till sig fåglar och skadedjur i onödan.

Råd till dig som är fastighetsägare

  • Hindra fåglarna från att bygga bo och häcka på fastigheten. Du kan till exempel sätta upp nät, piggar, plåtar, vajrar eller liknande vid öppningar intill till exempel tak och skorstenar. Vid behov kan du ta hjälp av företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
  • Informera dem som bor i ditt hus att undvika matning av småfåglar från balkonger och i närheten av huset. Skälet är att det även lockar större fåglar till fastigheten.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Det betyder att ha stängda soptunnor, komposter och papperskorgar med lock, och att regelbundet städa platser där matrester kan förekomma.

Avskjutning en sista utväg

Att låta skjuta störande fåglar för att minska beståndet är ingen bra metod, eftersom det inte löser problemet på lång sikt. Stadsmiljön i sig är mycket attraktiv för dessa fåglar och om inget annat görs (se råden ovan) är risken stor att det snart är lika många fåglar igen.

Som en allra sista utväg kan fastighetsägare anlita en skytt med tillstånd för att skjuta fåglar. För detta krävs tillstånd från polisen. Kontakta polisen på telefon 114 14.

Mer information

Felanmälan

Du som bor i hyreshus, vänd dig till fastighetsägaren om du upplever att fåglar stör.

Kommunen tar emot felanmälan om störande fåglar på allmän plats. Gör felanmälan via: www.umea.se/felanmalan

Sidan publicerades