Byggnationer av vård- och omsorgsboenden

Vi renoverar eller bygger nya vård- och omsorgsboenden när det finns behov. Just nu pågår mindre renoveringar men inga större byggprojekt som kommunen ansvarar för. Bostaden bygger ett vård- och omsorgsboende i området Väst-Teg som kommunen sedan ska hyra. Det beräknas vara klart våren 2024.

En viktig del vid alla byggnationer är att alla som använder lokalerna ska trivas och fastigheternas funktion. Att ständigt utveckla byggprojekten eller lokalerna genom energieffektivisering och ökad miljöhänsyn är också prioriterade områden.

Sidan publicerades