Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Bottniabanan

Större projekt

Här samlas information om större planerings- och utvecklingsprojekt av allmänt intresse, som inte enbart innehåller information om detaljplaner eller översiktsplaner. Projekten har inte samma reglerade processer eller beslutsordningar som de formella planerna.

Större projekt kan vara:

  • större bostadsområden, som är komplexa och kan innehålla dialogaktiviteter
  • projekt som är i tidiga idéstadier
  • utredningsuppdrag som behandlas i projektform
  • utrednings- och planeringsprojekt som först längre fram i tiden leder till detaljplanering
  • sammanhållande studier eller utredningar för ett visst område som sedan inte kräver planläggning för att genomföras, eller som endast i vissa delar leder till planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL).
Sidan publicerades