Nordstjärnan ett samverkanshus för vård- och omsorgsboende och för förskolebarn.

Nordstjärnan är ett samverkanshus med förskola och vård- och omsorgsboende. Husets gemensamma ytor öppnar upp nya möjligheter för samverkan mellan barnen och de äldre.

Byggnationer av förskolor och skolor

Förutom planerat underhåll så genomför Fastighet nybyggnationer och större om- eller tillbyggnader i samverkan med berörda verksamheter, till exempel lokaler för utbildning, socialtjänst eller kultur- och fritidsverksamhet. Större bygg­projekt som pågår just nu kan läsas under innehåll.

En viktig del i Fastighets ansvar är att alla som använder lokalerna ska trivas och att fastigheternas funktion ska säkras på lång sikt. Att ständigt utveckla dem genom energieffektivisering och ökad miljöhänsyn är också prioriterade områden.

Sidan publicerades