Byggnationer av förskolor och skolor

Vi renoverar eller bygger nya lokaler när det finns ett behov av till exempel fler klassrum, nya förskolor, nya skolor eller andra lokaler.

En viktig del när vi bygger är att alla som använder lokalerna ska trivas och fastigheternas funktion. Att ständigt utveckla våra byggprojekt och våra lokaler genom energieffektivisering och ökad miljöhänsyn är också prioriterade områden.

Se också: Framtida skolstruktur, låg- och mellanstadieskolor