cyklister, gata, björkar

Ombyggnad av gator och torg

Här kan du läsa om olika gatuprojekt som kommunen arbetar med. Du kan också läsa om trafikomledningar och av­stängningar som en del av gatuarbetena leder till.

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra gator, torg, cykelvägar och gångbanor i trim. I april brukar vi lägga ut information om vilka gator, gång- och cykelvägar som är planerade att byggas eller byggas om under året. Några av projekten är mer omfattande och de har därför fått egna webbsidor.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/vagarbeten