Foto av belyst fontän om kvällen.

Fontänen i Hedlundadungen.

Ombyggnad av parker

Sidan publicerades

Gator och parker genomför varje år en del ny- och ombyggnader av parker och lekparker i kommunen.

Aktuella parkarbeten

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra parker och grönområden vackra och inbjudande. Här brukar vi lägga ut information om vilka parker och lekparker som är planerade att byggas eller byggas om under året. Några av projekten är mer omfattande och har därför fått egna webbsidor.

Sidan publicerades