Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det är av god kvalitet. I Umeå kommun finns goda grundvattentillgångar. Det innebär att vi har bra möjligheter att på ett enkelt sätt framställa ett gott dricksvatten.

Kommunalt dricksvatten

Kommunala anläggningar förser cirka 90 procent av kommunens invånare med dricksvatten. I dessa anläggningar kommer råvattnet från grundvatten. Det gör att vattnet bara behöver en enkel beredning innan det går ut till konsumenterna. Kvaliteten på vattnet kontrolleras regelbundet och är mycket gott.

Umeå tätort och samhällen runt omkring försörjs med vatten från kommunens stora vattenverk vid Kulla–Forslunda. Vattnet är av så god kvalitet att det till exempel inte behöver kloreras för att avdöda bakterier. Det kan också vara bra att veta att Umeås vatten betraktas som mjukt och man ska därför dosera minsta mängd av tvättmedlet enligt anvisning på tvättmedelsförpackningen.

Enskilda vattentäkter

En del hushåll har egen vattentäkt eller är anslutna till en vattenförening. Ansvaret för vattenkvaliteten ligger i dessa fall på den enskilde eller föreningen. Egna brunnar omfattas av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. För större enskilda vattentäkter, till exempel vattenföreningar, gäller i stället Livsmedelsverkets föreskrifter.

En vattentäkt kräver tillsyn och skötsel för att undvika problem med vattenkvaliteten. På Livsmedelsverkets webbplats finns goda råd och massor med  information om hur du anlägger en ny enskild vattentäkt och hur du sköter din brunn.

Egen brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (livsmedelsverket.se)

Undersökning av eget dricksvatten

Om du vill kontrollera ditt brunnsvatten kan du ta kontakt med något av de laboratorier som utför sådana analyser. Laboratorierna tillhandahåller provtagningsflaskor och instruktioner om hur provtagningen ska göras. I Umeåområdet finns ett ackrediterat laboratorium som utför mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten:

SGS Analytics Sweden AB och beställningssidan för enskilt vattenprov är: www.brunnsvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radon

Radon kan vara ett problem i vatten från vissa djupborrade brunnar. För att få veta om man har radon i sitt dricksvatten måste man ta ett vattenprov.

Radon i dricksvattnet

Rengöring av brunn

Ibland kan brunnen behöva rengöras och desinfekteras. Först ska orsaken till problemet undanröjas. Efter mekanisk rengöring av brunnen kan den desinfekteras genom tillsats av klor.

Sidan publicerades