Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Brunnsarkivet

När du anlägger en brunn för uttag av vatten eller värme ska information om det lämnas i Brunnsarkivet hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att ha brunnen registrerad i Brunnsarkivet är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen.
  • Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer.
  • Registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Att registrera dricksvattenbrunnar ger värdefull information om vatten

Genom att registrera din dricksvattenbrunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planerings­underlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Enkelt formulär med GPS funktion

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Formuläret går även utmärkt att använda i en smartphone eller ipad med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Sidan publicerades www.umea.se/brunn