Registrera din brunn

Sidan publicerades

Här kan du läsa om varför du bör registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Brunnsarkivet

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn i brunnsarkivet för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd.

Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen.
  • Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer.
  • Registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planerings­underlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Enkelt formulär med GPS funktion

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Formuläret går även utmärkt att använda i en smartphone eller ipad med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Sidan publicerades