Modersmålsundervisning i grundskola och anpassad grundskola

Modersmål är ett eget ämne som erbjuds elever som har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska, har grundläggande kunskaper i språket och använder det dagligen hemma. Minoritetsspråken är undantagna dessa krav. Modersmålsundervisning erbjuds i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Det bidrar till att bevara och utveckla din flerspråkighet och stödjer dig att öka din måluppfyllelse i skolan.

Du som går på fristående skola kan få modersmålsundervisning om skolan tecknat avtal med Umeå kommun.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Undervisning i nationellt minoritetsspråk

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Det betyder att eleven har rätt att läsa språket även om det är ett nybörjarspråk.

Undervisning i nationella minoritetsspråk startar med förutsättning att det finns en lämplig lärare i det aktuella språket.

Ansökan för läsåret 2024–2025

  • Ansök till modersmålsundervisning mellan 15 mars till och med 14 maj 2024. Sena ansökningar behandlas i mån av tid och modersmålsundervisning erbjuds om det finns plats i befintlig undervisningsgrupp på skolan. Vårdnadshavare får information när sen ansökan är behandlad.
  • Går du fristående skola, vänd dig till skolans rektor.

Elever som har modersmålsundervisning idag behöver inte ansöka igen för nästa läsår. De behåller sin plats.

Vanliga frågor och svar

Umeå kommun erbjuder modersmålsundervisning från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om

  • minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta.

Kartläggning av en elevs grundläggande kunskaper i modersmålet kommer att göras av modersmålsläraren under de första modersmålslektionerna. Kartläggningen genomförs muntligt, eleven behöver inte kunna läsa eller skriva på modersmålet. Efter kartläggningen kommer rektorn på elevens skola att besluta om eleven har rätt till modersmålsundervisning eller inte.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grund­läggande kunskaper gäller. Läs här ovan om hur elevens kunskaper bedöms. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hem­kommunen betalar.

Modersmålsundervisning sker efter eleven slutat sin ordinarie undervisning eller under elevens val-tid.

Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

Då undervisningen erbjuds i grupp kan det innebära att eleven från årskurs 4 får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen när avståndet från elevens skola till undervisningsskolan är minst tre kilometer. Kilometer mäts inte mellan hemmet och undervisningsskolan.

För elever som går skola i någon av Umeå kommuns ytterområden erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

Modersmålsundervisningen börjar vecka 35 och för elever som kommer att ha modersmålsundervisning via fjärr vecka 37. Om man antagits kommer modersmålsläraren att kontakta vårdandshavare under vecka 34 för att informera om dag, tid och plats för modersmålsundervisningen.

Om elev inte kan erbjudas modersmålsundervisning meddelar Kompetenscentrum för flerspråkighet elevens rektor, och rektor i sin tur meddelar vårdandshavare.

Ja, när en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Om ditt barn deltar i modersmålsundervisning och flyttar till en annan skola under pågående läsår kan hen endast fortsätta undervisningen på den nya skolan om det finns en befintlig elevgrupp där. I annat fall måste du vänta till nästa hösttermin då ny schemaläggning görs.

Du som vårdnadshavare behöver då skicka in en ny ansökan om modersmålsundervisning under ansökningsperioden.

Vårdnadshavare behöver säga upp platsen. Fyll i formuläret om uppsägning här.

För frågor om prövning, kontakta

Rochelle Waghorn
chef Kompetenscentrum för flerspråkighet
rochelle.waghorn@umea.se

Sidan publicerades