Modersmålsundervisning i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Du som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Modersmål är ett eget ämne som erbjuds gymnasieelever som har goda kunskaper i språket och använder det i vardagen. Modersmålsundervisningen bidrar till att bevara och utveckla din flerspråkighet.

Du som går på fristående gymnasieskola kan få modersmålsundervisning om skolan tecknat avtal med Umeå kommun.

Undervisning i nationellt minoritetsspråk

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning.

Se film om modersmålsundervisning i nationellt minoritetsspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsperioder

Inför gymnasiet

  • Elever som nu går i årskurs 9 och som önskar läsa Modersmål 1 på gymnasiet ansöker via Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i samband med att gymnasievalet görs. Det gäller både kommunala och fristående skolor.
  • Elever som kommer att börja på introduktionsprogram eller anpassad gymnasieskola höstterminen 2024 ansöker på denna sida. Länken till ansökan är öppen mellan 1 mars till och med 10 september.
  • Elever som flyttar in under pågående läsår och vill läsa modersmål motsvarande årskurs 9 på språkintroduktion kan kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Under gymnasietiden

  • Elever som nu går på gymnasiet och önskar läsa modersmål, eller i dag läser modersmål och vill ansöka till ytterligare kurs ansöker på denna sida. Länken till ansökan är öppen mellan 1 mars till och med 31 maj 2024.

Vanliga frågor och svar

Elever som ska påbörja eller går på gymnasiet har rätt att ansöka till kurser i ämnet modersmål. Kurser som erbjuds är modersmål 1, modersmål 2 och aktiv tvåspråkighet. Samtliga kurser omfattar vardera 100 poäng.

Eleven ansöker om modersmålsundervisning.

Rektor godkänner en elevs ansökan utifrån de krav som anges i skollagen;

  • en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • eleven har goda kunskaper i språket.

Elever som inte har ett betyg i ämnet modersmål i årskurs 9 som förstaspråkare kommer erbjudas ett bedömningspass under v.36 för att veta om eleven har goda kunskaper i modersmålet. Detta gäller även nationella minoritetsspråk.

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Elever på något av Introduktionsprogrammen som inte har ett godkänt betyg i ämnet modersmål årskurs 9 har möjlighet att ansöka om modersmål motsvarande årskurs 9.

Modersmålsundervisningen startar om det finns en lämplig lärare och fem elever som beviljats undervisning. För elever som ansöker om modersmålsundervisning i något av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på fem ansökningar i språket.

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

Modersmålsundervisning kan ske dagarna måndag till fredag och de flesta lektioner ligger klockan 16.00 - 17.00 på antingen Dragonskolan eller Maja Beskowgymnasiet.

Modersmålsundervisningen startar v.37. Om man antagits kommer modersmålsläraren att kontakta eleven inför första modersmålslektionen för att informera om dag, tid och plats för modersmålsundervisningen.

För frågor om prövning, kontakta

Jila Sanaie
samordnare Kompetenscentrum för flerspråkighet
jila.sanaie@umea.se

Du behöver säga upp din plats. Fyll i formuläret om uppsägning här.

Sidan publicerades