Uppsägning av modersmål

Elev i grundskolan

Om en elev i grundskolan vill sluta sin modersmålsundervisning ska platsen sägas upp. Vårdnadshavare ansvarar för uppsägning genom att fylla i formuläret här nedan. Går ditt barn fristående skola ska du vända dig till skolans rektor.

Elev i gymnasieskolan

Om du som elev i gymansieskolan vill sluta din modersmåls­undervisning ansvarar du själv för att säga upp platsen. Fyll i formuläret om uppsägning här nedan. Går du fristående gymnasieskola ska du vända dig till skolans rektor.

Skolform * (obligatorisk)
SkolformDatum för uppsägning * (obligatorisk)
Datum för uppsägning


Sidan publicerades