Cirkulär ekonomi

Umeå ingår som enda svenska kommunen i OECD-programmet för cirkulär ekonomi, som går ut på att minimera avfall och maximera återvinning och återanvändning av resurser. Våra erfarenheter ska i nästa steg hjälpa andra kommuner i deras arbete.

I Umeå är cirkulär ekonomi en vision om att växa hållbart och med respekt för de planetära gränserna. Genom att ställa om vår linjära ekonomi till cirkulär kan vi minska vårt klimatavtryck, göra affärer och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för alla. Som enda nordiska exempel ingick Umeå i en OECD-studie om cirkulär ekonomi i städer och regioner 2019-2020. 120 olika intressenter deltog i arbetet som mynnade ut i en rapport med 18 rekommendationer för fortsatt arbete.

Läs hela rapporten

Ladda ner rapporten från OECD-studien på svenska här.

Samarbete

Vi samarbetar med internationella organisationer som ICLEIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Ellen MacArthur Foundationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och söker hela tiden efter nya intressanta samarbeten och projekt där vi tillsammans kan ställa om vårt samhälle cirkulärt.

Umeå har också skrivit under European Circular Cities Declarationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där vi förbinder oss till att skapa ett resurseffektivt, cirkulärt och socialt ansvarstagande samhälle.

Det här gör vi

  • Kartlägger cirkulära initiativ i Umeåregionen
  • Utvecklar metoder för cirkulär upphandling
  • Samarbetar med CEBANS – Ett nätverk för affärsutvecklare som arbetar med cirkulär affärsutveckling

Länkar

Delegationen för cirkulär ekonomilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Circular Economy Stakeholder Platformlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OECD Analysislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föredrag om cirkulär ekonomi 8 december 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Föreläsare Karin Lindeberg och Elvira Molin från Svenska miljöinstitutet IVI.
länk till annan webbplats

How are Cities measuring their Circular Economy Progress? Explore the Circular Economy?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Deputy Mayor Janet Ågren.

European Circular Cities Declarationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
"I am proud to be one of the signatories for this very important declaration. It gives Umeå a clear direction for our work with Circular Economy and connects well with our city's goal to become climat neutral in 2030.
- Hans Lindberg, Mayor of Umeå

Ellen MacArthur Foundation Networklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå går med i nätverk för cirkulär ekonomi – Nyhet på Umeå kommuns webb.

Kontakt

Liv Öberg
projektledare cirkulär ekonomi och utvecklingsstrateg, Umeå kommun
070-611 18 40
liv.oberg@umea.se

Logotyper för de samarbetande parterna: Umeå kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.
Sidan publicerades