Umeås smarta stadsdel

Norra Sveriges största arbetsplats Universitetsstaden i Umeå satsar på framgångsrik samverkan över gränser för att bli en attraktiv stadsdel som lever dygnet runt. Hela stadsdelen växer snabbt och här testar aktörer i området innovativa klimatsmarta lösningar och utvecklar nya affärsmodeller för en hållbarare stad.

Flygfoto över Umeå universitet och sjukhusområdet.

Universitetsstaden är Umeås Smart City. Här testar vi innovativa lösningar för ett mer klimatsmart samhälle.

Umeå utvecklar och testar innovativa klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid. Det mesta av utvecklingen sker i Universitetsstaden som är en gigantisk testbädd. Här samverkar stadens aktörer med forskare och invånare för att ta fram och testa hållbara och energismarta lösningar. Dessa lösningar utvecklas i samarbetsprojektet RUGGEDISED – där Umeå tillsammans med Glasgow och Rotterdam är europeiska förebilder för smarta städer.

Under fem år testas ett tiotal innovativa klimatsmarta lösningar och samtidigt utvecklas nya affärsmodeller som passar i en delningsekonomi. För att påverka beteendemönster i hållbar riktning genomförs samtidigt löpande dialoger med alla som verkar i området, det vill säga medarbetare, studenter, besökare, resenärer och invånare.

Smarta hållbara lösningar

Under åren 2017–2022 investeras 40 miljoner kronor i Universitetsstaden för att den ska utvecklas till en så kallad Smart City, Umeås smarta stadsdel. Teknik, marknad och konsumenter samverkar för hållbara och smarta kommunikations-, transport och energilösningar. Det som utvecklas i detta innovativa framtidsområde kan andra städer i Sverige och Europa följa och studera för att kunna ta efter och dra nytta av.

Det handlar bland annat om

  • solpaneler för att ladda och lagra energi i batterier till elcyklar och elbilar
  • smart styrning av energianvändning i sjukhus och kontorslokaler
  • en ny och klimatsmart busshållplats
  • eldrivna lastcyklar för storhandling
  • 100 procent förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden.

I Smart City-projektet RUGGEDISED, som är en del av EU:s Horizon 2020-program, samarbetar Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Akademiska Hus, RISE, Umeå Energi och Upab för att tillsammans utveckla Universitetsstaden.

lösningar som har utvecklats och testas just nu:

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Carina Aschan
projektledare
Ruggedised
090-16 49 62
carina.aschan@umea.se

Sidan publicerades