Umeås smarta stadsdel

Norra Sveriges största arbetsplats Universitetsstaden i Umeå satsar på framgångsrik samverkan över gränser för att bli en attraktiv stadsdel som lever dygnet runt. Hela stadsdelen växer snabbt och här har aktörer i området testat innovativa klimatsmarta lösningar och utvecklat nya affärsmodeller för en hållbarare stad.


Flygfoto över Umeå universitet och sjukhusområdet.

I Universitetsstaden, Umeås Smart City, har innovativa lösningar för ett mer klimatsmart samhälle testats och utvecklats vidare.

Umeå utvecklar och testar innovativa klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid. Det mesta av utvecklingen sker i Universitetsstaden som är en gigantisk testbädd. Här samverkar stadens aktörer med forskare och invånare för att ta fram och testa hållbara och energismarta lösningar. Dessa lösningar har utvecklats i samarbetsprojektet RUGGEDISED – där Umeå tillsammans med Glasgow och Rotterdam är europeiska förebilder för smarta städer.

Under fem år har ett tiotal innovativa klimatsmarta lösningar testats och samtidigt har nya affärsmodeller som passar i en delningsekonomi utvecklats. För att påverka beteendemönster i hållbar riktning har det samtidigt löpande genomförts dialoger med alla som verkar i området, det vill säga medarbetare, studenter, besökare, resenärer och invånare.

Smarta hållbara lösningar

Under åren 2017–2022 har 40 miljoner kronor investerats i Universitetsstaden för att den ska utvecklas till en så kallad Smart City, Umeås smarta stadsdel. Teknik, marknad och konsumenter har samverkat för hållbara och smarta kommunikations-, transport och energilösningar. Det som utvecklas i detta innovativa framtidsområde kan andra städer i Sverige och Europa följa och studera för att kunna ta efter och dra nytta av.

Det handlar bland annat om

  • solpaneler för att ladda och lagra energi i batterier till elcyklar och elbilar
  • smart styrning av energianvändning i sjukhus och kontorslokaler
  • en ny och klimatsmart busshållplats
  • eldrivna lastcyklar för storhandling
  • 100 procent förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden.

I Smart City-projektet RUGGEDISED, som är en del av EU:s Horizon 2020-program, har Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Akademiska Hus, RISE, Umeå Energi och Upab samarbetat för att tillsammans utveckla Universitetsstaden.

FLER RESULTAT

Projektet har också medfört att såväl Umeå Energi som Umeå stad har exponerats positivt genom kommunikation i olika kanaler, både lokalt, regionalt och internationellt. Umeå stad har dessutom kvalificerat sig som en av EU ”Hot hundred cities”, vilket bidrar i att öka förändringstakten i samhällets omställning, och möjliggör ett tätare samarbete i kommun, region, nationellt och internationellt. Ytterligare nyttor ur projektet är plattformen Umeå Open Data dit kommunbolagen, inklusive Umeå Energi, levererar öppen data för att möjliggöra råvara för bland annat Smart City- applikationer.

lösningar som har utvecklats och testats i projektet:

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Carina Aschan
projektledare
Ruggedised
carina.aschan@umea.se

Sidan publicerades