Utbildning

lärande för hållbar utveckling

Naturskolan arrangerar kompetensutveckling i lärande för hållbar utveckling. Ofta genom utomhusdidaktik i naturen och samhället. Alltid med fokus på ett eller flera av De globala målen.

Lärande för hållbar utveckling är ett förhållningssätt, som ska ge bättre förutsättningar att göra medvetna, aktiva och ansvarstagande val för en hållbar framtid. Det kan handla om demokratiska arbetssätt, värdegrundsfrågor, lokala och globala perspektiv. Arbetet ska bidra till en hållbar samhällsförändring och ett bättre liv – för alla och för alltid.

För det krävs nya kunskaper och ett livslångt lärande.

Besök gärna Naturskolan på webben: umea.se/naturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UTVECKLING MED Naturskolan

Naturskolan i Umeå erbjuder utbildning främst för pedagoger och rektorer, med fokus på lärande för hållbar utveckling och De globala målen. Formerna varierar och kan innebära både återkommande utbildningar och seminarier eller konferenser. Hållbarhetsarbetet i kommunens för- och grundskolor har varit en förebild för många andra kommuner.

Naturskolan har också ett brett kontaktnät och initierar ofta samarbeten mellan utbildning, forskning, näringsliv och organisationer. Samverkan är viktig för att kunna lära av varandra och skapa förståelse för hur vi alla kan bidra till en hållbar utveckling.

Sidan publicerades