Utbildning

lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling är ett förhållningssätt, där vi genom olika metoder och verktyg får förutsättningar att göra medvetna, aktiva och ansvarstagande val för en hållbar framtid. Det kan bland annat handla om demokratiska arbetssätt, reflektion av värdegrunder, lokala och globala perspektiv och att arbetet ska bidra till en hållbar samhällsförändring.

För att klara de utmaningar som vi har att ta itu med krävs nya kunskaper och ett livslångt lärande, det vill säga inte enbart det som sker i skolan utan också det icke-formella och informella lärandet. Kunskaper skapar insikter som underlättar omställningen i riktning mot en hållbar utveckling.

UTVECKLING MED Naturskolan

Naturskolan i Umeå erbjuder kompetensutveckling för pedagoger och rektorer, med fokus på lärande för hållbar utveckling och De globala målen. Formerna för kompetensutvecklingen varierar och kan innebära både återkommande utbildningar och seminarier eller konferenser.

Genom en samverkan med aktörer från olika verksamheter både lokalt, regionalt och globalt skapar Naturskolan en bred förståelse för hållbarhetsfrågor i samhället. Naturskolan har ett uppdrag för Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan och kan därför erbjuda ett kompetenshöjande utbyte mellan utbildning, akademi, näringsliv och organisationer.

 

Mer information

Sidan publicerades