Innovation

Kan vi jobba innovativt för att leva livet enklare? Ja, det tror vi. Världen runt oss blir hela tiden högre, snabbare, starkare och smartare. Samtidigt vill vi att livet ska vara enkelt, tryggt och trevligt, saker ska bara fungera. För att balansera det här behöver vår kommun hitta nya sätt att leverera välfärd och samhällsservice.

Vi ska bli bättre på att införa nya arbetssätt, tjänster och metoder som resulterar i ökad nytta och bättre livskvalitet för invånarna. Därför behöver vi ha ett utforskande synsätt, våga testa nytt i små doser, ständigt lära oss och röra oss framåt sakta men säkert. Vår innovationsförmåga behöver öka helt enkelt. Därför jobbar vi också med innovationsplattformen SPIS.

innovationsplattformEN SPIS

Social Progress Innovation Sweden i Umeå är en av sex svenska innovationsplattformar för hållbara städer. SPIS sammanför innovativa processer och krafter i olika delar av samhället, med fokus på social hållbarhet. Målet är att hitta nya sätt att lösa gamla problem för att klara framtidens utmaningar. SPIS handlar om innovativ samverkan för social hållbarhet.

North Sweden Cleantech skapar framtidens klimatsmarta innovationsplats

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Syftet med North Sweden Cleantech är att stärka utvecklingen av innovativ och hållbar tillväxt, med fler jobb, jämställd utveckling, växande företag och kommersiellt gångbara erbjudanden. Plattformen ska även stärka nationell och internationell samverkan mellan akademi, kommun, region, intresseorganisationer och industri med erbjudanden som knyter an till grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Exempel på aktiviteter som North Sweden Cleantech erbjuder är så kallade Technical and Business Visits, affärsstöd, marknadsföring, innovationstävlingar samt stöd för internationella innovationssamarbeten.

Tillsammans med våra partners söker vi industriledare, start-ups och investerare inom innovation från hela världen för att skapa nätverk, sprida kunskap och öka exporten av smarta hållbara lösningar globalt.

Plattformen består av Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Skellefteå Kraft Skellefteå Science City, Arctic Business, Umeå Energi, Bostaden, Vakin, Umeå kommunföretag, Kompetensspridning i Umeå, Uminova Innovation, Processum och Region Västerbotten. Plattformen drivs i nära samarbete med våra partners, industri och näringslivet. Genom ett väl utvecklat gränsregionalt partnerskap med Vasaregionen/EnergyVaasa och Karlebyregionen i Finland stärks plattformen ytterligare.

projekt inom North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech – Framtidens klimatsmarta innovationsplats

Projektet har som mål att öka innovationsverksamheten och innovationskraften i små och medelstora företag samt att stärka utvecklingen av och tillgängligheten till innovationsstödjande system och miljöer inom cleantech-området i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun.

Projektet kommer att genomföras till nytta för och i nära samarbete med näringslivet i regionen. Projektet pågår mellan 2019-2022 och finansieras bl.a. av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Future Cleantech Solutions främjar cleantech-företagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Detta görs genom utveckling av metoder för spridning av praktisk affärsinformation inom Kvarkenregionen, utveckling av metoder som stödjer konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten, samt genom att stödja utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten.

Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform för att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka internationell spridning. Med utgångspunkt i Sveriges exportstrategi och agenda 2030-målen ska Smart City Sweden bidra till att stärka relationerna mellan svenska företag och potentiella utländska köpare och investerare. En gemensam process tas fram i syfte att underlättaför svenska företag att exportera sina lösningar och därmed bidra till att lösa urbana utmaningar runtom i världen. North Sweden Cleantech är den nordligaste av sex noder som ingår i plattformen.

Läs mer om vårt arbete på North Sweden Cleantech Länk till annan webbplats.

Logotyper för de som står bakom projektet: North Sweden Cleantech, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.
Sidan publicerades