Bild på färjan Aurora Botnia som trafikerar Umeå-Vasa.

Aurora Botnia, världens mest miljövänliga färja, trafikerar sedan augusti 2021 sträckan Umeå–Vasa. Foto: Fredrik Larsson.

Umeå-Vasa i grön samverkan över nationsgränserna

Kommunstyrelsen i Umeå kommun ställer sig bakom dokumentet "Memorandum of understanding". Det innebär fortsatt samarbete för att göra färjeförbindelsen Umeå–Vasa till en grön sjöfartskorridor.

Beslutet innebär ett fortsatt samarbete med olika aktörer för att göra färjeförbindelsen Umeå–Vasa till en grön sjöfartskorridor.

– Det här är en viktig fråga som går i linje med det mål som Umeå kommun har, om klimatneutralitet till år 2030. Det finns en hel del kvar att göra för att uppnå målet, men undertecknandet av Memorandum of Understanding är ett steg som innebär att Umeå kommun, kommunföretagen och Vasa stad kommer arbeta för att transportkorridoren Umeå–Vasa ska bli en föregångare i omställningen av sjöfarten, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Umeå och Vasa – föregångare i omställningen

I Clydebankdeklarationen åtar sig 21 undertecknande länder att verka för etableringen av minst sex gröna sjöfartskorridorer fram till mitten på 2020-talet. Tanken är att utveckla uppskalningsbara lösningar och driftsätta dem, för att efter 2030 kunna skala upp sjöfartens omställning på bredare front. Arbetet är tänkt att redovisas på de årliga COP-möten som FN arrangerar.

De nordiska miljö- och klimatministrarna har i en särskild deklaration enats om att genomföra ett pilotprojekt om gröna sjöfartskorridorer. Där har rutten Umeå-Vasa identifierats som en av de två mest intressanta sjöfartskorridorerna i Norden, i ett urval av 81 rutter.

Det här betyder gröna sjöfartskorridorer:

Med gröna sjöfartskorridorer avses ”emissionsfria rutter mellan två eller flera hamnar”. Det innebär enligt Clydebankdeklarationen att bränslet inte ska bidra med några utsläpp av växthusgaser till atmosfären ur ett livscykelperspektiv. Korridorerna kan bestå av sjötrafik mellan hamnar i olika länder men också sjötrafik mellan hamnar inom ett och samma land.

Sidan publicerades