Nätverk och samarbeten

I Umeå är vi vana att samarbeta för att skapa framsteg. Nedan presenteras en lista på många av de näringslivsnätverk som finns i Umeå. Några administreras från Umeå kommun Näringsliv, andra av egna organisationer. Vissa är gratis, andra kräver en medlemsavgift.

Vill du ha mer information om ett nätverk eller upplever du att det saknas ett nätverk för någon fråga? Tveka inte att höra av dig så kan vi lotsa dig rätt.

Bransch-, kunskaps- eller opinionsbildande nätverk

40-klubben

40-klubben är en mötesplats för företag där affärer, nätverkande och idéer genereras. Vi erbjuder regelbundna nätverksträffar i en avslappnad miljö där nya affärskontakter skapas och varumärken stärks. I 40-klubbsrummet träffas medlemmarna i samband med match. Här får du också senaste nytt från lagledningen inför varje hemmamatch. Affärsnätverket som drivs av Björklöven. Cirka 65 företag är anslutna till nätverket.

Kontakt:
Lotta Enjebo
lotta@bjorkloven.com
www.bjorkloven.com Länk till annan webbplats.

Affärsnätverket Måndagslunchen

Affärsnätverket Måndagslunchen. Vi bygger broar mellan små och stora företag i en trivsam och nätverkskapande miljö. Nätverket träffas på Kummin, Nolia, måndagar 11:30-13:00 med inbjudna talare.

Kontakt:
Peter Sandström
Tydliga Partners
073-050 19 64
peter.sandstrom@tydliga.se

Afternoon tea

En samverkansplattform som skapats i samarbete mellan Umeå kommun, Byggföretagen och Fastighetsägarna. Syftet är att fokusera på Umeå kommuns övergripande mål om Umeås tillväxt med visionen om 200 000 medborgare fram till år 2050. Denna skall klaras socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Genom en god samverkan och fokus på utveckling av olika processer så kan alla medverkande aktörer, politiker, tjänstemän, fastighetsägare och byggföretag bidra till visionen.

Kontakt:
helen.nilsson@umea.se
rune.brandt@umea.se

Arctic Game

Arctic Game Lab är en organisation med målet att skapa och vårda en strategisk plattform för spelindustrin i norra Sverige.

Kontakt:
Andreas Waleij
projektledare
andreas.waleij@arcticgame.se 
www.arcticgame.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AVM Affärsnätverk

Affärsnätverk som drivs av Umeåbasket. Frukostmöten tio gånger per år där alla deltagande företag för möjlighet att pitcha sitt företag under en minut ungefär. Cirka 60 företag är anslutna till nätverket.

Kontakt: jan.marklund@avm.se www.avm.nu/umea Länk till annan webbplats.

Bilhandlarna

I syfte att informera om den pågående stadsutveckling inom Umeå kommun och undersöka vilka utmaningar bilhandlarna står inför. Nätverksmöte en gång per år.

Kontakt:
Peter Öystilä
Umeå kommun Näringsliv
peter.oystila@umea.se

BNI (Business Network International)

BNI är världens största affärsnätverk som bygger starka lokala affärsteam med personer från företag inom olika branscher och expertområden. Fokus är på att skapa affärer. De träffas veckovis och hjälper varandra med samarbeten, personligt utveckling, affärsutveckling samt fler och bättre affärer genom GiversGain.

Kontakt:
Mona Wassermann
090-206 44 05
mona.wassermann@bni.nu

Branschnätverk för Åkerinäringen i Umeå

Umeå kommun vill få till en bättre dialog med åkerierna i Umeå och har därför startat ett nytt branschnätverk. Första mötet hölls den 21 november 2023. Nätverket träffas två gånger per år. Ett samarbete mellan Umeå kommun, Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen.

Kontakt:
Peter Öystilä
peter.oystila@umea.se

Building Women

Building Women är ett nätverk för bygg- och fastighetsbranschen som syftar till att verka för en mer jämställd och inkluderande bransch, genom att attrahera, stötta och behålla en mångfald.

Kontakt:
Byggföretagen
Katja Öhman
katja.ohman@byggforetagen.se
Fastighetsägarna
Christina Friberg
christina.friberg@fastighetsagarna.se

Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Som medlem i Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen. Byggföretagens utvecklingsområden är; attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning. Byggföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kontakt Västerbotten:
Christer Johansson
christer.johansson@byggforetagen.se

Close – ett chefsnätverk

Close är ett kompetensutvecklingsnätverk för VD:ar och chefer där man får lyssna på Sveriges bästa föreläsare, möjlighet att nätverka med andra chefer och utvecklas. Nätverket har funnits i övriga Sverige i 20 år och har 1 500 medlemmar, nu under hösten 2020 planeras start för nätverket i Umeå.

Kontakt:
info@close.se
www.close.se Länk till annan webbplats.

De 4K – En plattform för företagande kvinnor i Västerbotten

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson brinner för att synliggöra företagande bland kvinnor och har tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse startat en plattform för kvinnor som grundar och driver företag samt för kvinnliga investerare. De 4K står för: kompetens, kapital, kontakter och kunder. Tanken är att plattformen ska hålla sina träffar runt om i Västerbotten och bjuda in olika föreläsare.

Kontakt:
susanna.lantz@lansstyrelsen.se
De 4K - LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DesignbyUmeå

DesignbyUmeå är en samarbetsplattform för aktörer som med ett designorienterat arbetssätt undersöker nya sätt att lösa dagens utmaningar. Design by Umeå utökar samarbeten och fördjupar relationer – lokalt, nationellt och internationellt.

Kontakt:
Anna Olofsson
anna.olofsson@umea.se

Digital Impact North

Digital Impact North, är en digital innovationshubb i norra Sverige, etablerad för att stärka regionen som en av Europas ledande avseende långsiktigt smarta och hållbara samhällen, präglade av digitalisering som bidrar till förnyelse och välfärd. DIN utgör en regional kraftsamling som samordnar, stödjer, driver och accelererar existerande satsningar inom det övergripande tematiska området Smart Sustainable Society. Verksamheten syftar till att skapa nya satsningar inom IT- och digitaliseringsområdet utifrån en gränslös samverkan över sektorer, branscher och organisationer.

Kontakt:
Per Levén
per.leven@ume.se

Enterprise Europe Network (EEN)

Ett supportnätverk med över 3 000 rådgivare i ett 60-tal länder. Med en kombination av expertis inom internationalisering och lokal kunskap tar EEN kostnadsfritt din innovation till nya marknader.

Kontakt:
Karl-Erik Johansson
070-896 23 97
karl-erik.johansson@uminovainnovation.se

Fastighetsägarnas medlemsförening

Varje juridisk person eller privatperson som äger minst en fastighet kan bli medlem i Fastighetsägarna och får då bland annat tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning och att delta på seminarier och nätverksträffar.

Kontakt:
Christina Friberg
christina.friberg@fastighetsagarna.se

Företagarna Umeå

Företagarna är en företagarorganisation som företräder cirka 60 000 företagare i hela Sverige i många olika branscher. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag samt, i mindre utsträckning, även privatpersoner som stöttar Företagarnas arbete. Genom nätverket Företagarna i Umeå ges tillgång till Företagarrådet som träffar politiker och tjänstemän fyra gånger per år där företagarna har möjlighet att lyfta och få svar på aktuella frågor som rör Umeås utveckling.

Kontakt:
Fredrik Leek
ordförande Umeå
fredrik@revenues.se

Företagarna i Umeå – vi vill att fler kvinnor startar företag

Föreningen Företagarna i Umeå har tagit ett initiativ till ett samarbetsprojekt i syfte att få fler kvinnor att starta företag. I näringslivsstrategin som Umeå kommun Näringsliv jobbar för är målet att skapa förutsättningar för 35 000 fler arbetstillfällen till år 2050. Det övergripande målet är att Umeå kommun har 200 000 invånare år 2050. Vi vill gemensamt öka antalet kvinnor som startar företag i Umeå. I nätverket delar representanter från: Företagarna i Umeå, Almi, Nyföretagarcentrum, Handelskammaren, Umeå universitet, VK Media, Ung Företagsamhet, Byggföretagen, Shift Education och Vkna.

Kontakt:
Peter Öystilä
peter.oystila@umea.se

Glädjefabriken

Sandra Olofsson är inspiratören och entreprenören som driver en rad olika sammankomster där hon samlar företagare på olika glädjeteman. Bland annat glädjefrukost, glädjeaktion, utser årets hjärtligaste företagare, årets hjärtligaste chef och glädjelunch. Ett trettiotal företagare deltar aktivt på dessa nätverksmöten.

Kontakt:
Sandra Olofsson
sandra@gladjefabriken.se

Hotellgruppen

Samverkansgrupp för hotell i Umeå där gemensamma frågor kring exempelvis utveckling, marknadsföring och tillstånd.

Kontakt:
Gabriella Hed Vall
vd, Visit Umeå
gabriella.hed-vall@visitumea.se

House Be Umeå

En samlingsplats mitt i Umeå centrum för att dela ideer, nätverka, göra affärer och få inspiration och hjälp med att ta sitt bolag till nästa nivå.

Kontakt:
Ulrika Nilsson
community manager, House Be Umeå
ulrika.nilsson@housebe.com
www.housebe.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HR-nätverket

HR-nätverket är ett nätverk av HR-chefer från några av de större arbetsgivarna i Umeå. Nätverket träffas cirka fyra gånger per år och diskuterar frågor kopplat till kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Nätverket leds av Västerbottens handelskammare.

Kontakt:
Siv Forssen
siv.forssen@handelskammaren.ac

Industrirådet

Industrirådet är en samverkansgrupp bestående av Umeå Kommun och ledare för Umeås större tillverkande industrier. Visionen med arbetet inom Industrirådet en långsiktigt hållbar Umeåregionen som är en attraktiv och känd plats för etablering, investering och utveckling av teknikföretag och produktion i världsklass såväl som en attraktiv plats att leva och bo i.

Kontakt:
Agneta Filén
agneta.filen@umea.se

Jobbsnack

I Jobbsnack får yrkespersoner från företag och organisationer i Umeåregionen berätta om sina karriärresor och knyta kontakter med studenter från Umeå universitet som är på väg ut i arbetslivet. Jobbsnack drivs och arrangeras i ett samarbete mellan Umeå kommun Näringsliv, Örnsköldsviks kommun, Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet, Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår.

Kontakt:
Anna Molin
anna.molin@umea.se

Junior Chamber International (JCI)

Junior Chamber International eller Juniorhandelskammaren på svenska, vänder sig till dig mellan 18-40 år som vill utveckla ditt ledarskap. Föreningen finns i hela världen och i Sverige.

Kontakt:

Lars Koverberg
lars.koverberg@koverberg.se
Läs mer om JCI i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringar. LRFs kommungrupp i Umeå består av förtroendevald inom de gröna näringarna.

Kontakt:

Ingvar Persson
kommungruppsordförande
070-620 89 85
ingvar58persson@gmail.com

Make IT

Make IT är ett nätverk som jobbar för att öka IT-intresset hos unga i Umeå. IT-branschen växer, vi behöver fler som pluggar och arbetar med IT. I Make IT ingår It-företag i Umeå, Umeå universitet och Umeå kommun. Nätverket träffas cirka 4 gånger per år.

Kontakt:
therese.strandberg@umu.se

Marknadsföreningen

Marknadsföreningen Umeå är en intresseförening och ett nätverk för alla i Umeå med omnejd som arbetar med, eller är intresserade av, marknadsföring och kommunikation. Frukostmöten cirka tio gånger per år.

Kontakt:
nils@marknadsforeningen.se
www.marknadsföreningenumea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mäklarna i Umeå

I syfte att informera om bygglovsprocessen, den pågående stadsutveckling inom Umeå kommun och undersöka vilka utmaningar fastighetsmäklarna står inför. Nätverksmöte en gång per år.

Kontakt:
Peter Öystilä
peter.oystila@umea.se

Northern Access

Northern Access är ett gemensamt varumärke för marknadsföring av tjänster, service och kompetenser inom hållbar logistik. Northern Access ska stärka Umeå som etableringsort och logistiskt nav i norra Europa genom att underlätta hållbara, effektiva, intermodala transporter till och från norra Sverige samt främja hela norra regionens hållbara tillväxt.

Förutom att vi vill underlätta kundresan, för de som ska transportera gods till och från norra Sverige eller för de som vill etablera sig i norr, vill vi också driva på utvecklingen av tjänster och service samt sprida kunskap om framtidens mobilitet genom samarbete med universitet och forskning. Bakom initiativet ligger Umeås övergripande mål om tillväxt och hållbarhet.

Kontakt:
Anna-Clara Fridén (INAB)
anna-clara.friden@umea.se
www.northernaccess.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

North Sweden Cleantech

Innovations och internationaliseringsstöd för cleantechföretag.

Kontakt:

Åsa Fällman
asa.fallman@umea.se

Peter Hedman
peter.hedman@regionakademien.se

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat

Nätverkets medlemmar arbetar processorienterat för att planering, byggande och fastighetsförvaltande i Umeå förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.

Kontakt:
Michael Jalmby
michael.jalmby@esam.se
www.hallbarahus.se Länk till annan webbplats.

RISE Processum Övik

Samlar 20-talet företag inom skogsindustrin (pappers och bioraffinaderi).

Kontakt:
Åsa Fällman
asa.fallman@umea.se
www.processum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restauranggruppen

Umeå kommun vill få till en bättre dialog med Restaurangerna i Umeå och under början av 2024 startar vi därför ett branschnätverk med dem. Tanken är att träffas två gånger per år.

Kontakt:
Peter Öystilä
peter.oystila@umea.se

Jörgen Engdahl

Facit

jorgen@facit.se

Skogstekniska klustret

Skogstekniska är en ekonomisk förening med ett 10-tal medlemsföretag som tillsammans sysselsätter över 1 000 personer. Hjärtat är ett innovationssystem, där man kopplar ihop medlemsföretag med till exempel forskare, studenter, startups, skogsbolag och finansiärer – och sedan hjälper dem att driva projekt som utvecklar skogsbruket.

Kontakt:
Linda Nyström
vd
linda.nystrom@skogstekniskaklustret.se

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer. Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer driver frågor som är viktiga för den egna branschen, samt informerar och ger råd direkt till medlemsföretagen. De medlemsorganisationer som är arbetsgivarförbund ger råd i arbetsgivarfrågor och förhandlar om kollektivavtal med fackföreningar.

Kontakt:
Mats Andersson
regionchef Västerbotten
vasterbotten@svensktnaringsliv.se

Stora Birk

Stora Birk är en medlemsägd ekonomisk förening. Medlemmarna består av företag och fastighetsägare inom området Ersboda/Mariedal. Syftet med föreningen är att stärka och utveckla handelsområdet på Ersboda/Mariedal samt Umeå som besöks- och handelsdestination.

Kontakt:
Erik Edberg
ordförande
erik.edberg@bilinvest.se

Styrelseakademin i Norr

Medlemsmöte och frukostföreläsningar varje månad för anslutna medlemmar i syfte att förmedla kunskap om företagande, ekonomi, strategi och göra företag lönsammare.

Kontakt:
norr@styrelseakademien.se
www.styrelseakademin.se/norr Länk till annan webbplats.

Teknikföretagen

Teknikföretagen är en förening med över 4 200 medlemsföretag vilka står för en tredjedel av Sveriges export. Teknikföretagens uppdraget är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft vilket sker genom rådgivning och utbildning i framför allt arbetsrätt och affärsjuridik och genom påverkansarbete i näringspolitiska frågor, både i Sverige och EU, allt i syfte att främja innovation och utveckling i näringslivet. Region Norr innefattar; Norr- och Västerbotten, Gävleborg, Jämtland och Västernorrlans län. Lokalkontor finns i Sundsvall och Skellefteå.

Kontakt:
Kent Berglund
regionchef Norr
kent.berglund@teknikforetagen.se

Träbranschen Norr

Västerbottens träindustri sysselsätter cirka 2 800 personer och har en omsättning på 8 miljarder kronor. Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag vilket ägs av cirka 70 av Västerbottens träföretag. Träbransch Norr uppdrag är att utveckla och stärka träindustrin genom att initiera projekt och skapa olika typer av aktiviteter.

Kontakt:
Lars Engman
lars.engman@trabranschnorr.se

UF alumni

UF alumni är nätverket för dig som tidigare har drivit UF-företag och gillar entreprenörskap. Det ger dig personlig utveckling, drivkraft att växa och ett unikt kontaktnät inom näringslivet och bland andra drivna unga personer. Som medlem blir du inbjuden till nätverksträffar och aktiviteter över hela landet, har chans att söka stipendier och skapa viktiga kontakter inom näringslivet och vänner för livet!

Kontakt:
Julia Forsberg
vasterbotten@ungforetagsamhet.se
Om UF alumni | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå Fabriks- och hantverksförening

Umeå Fabriks- och hantverksförening är Umeås äldsta och företagarförening. Föreningen arbetar för att främja samarbetet mellan hantverkare, påverka myndigheter i näringslivsfrågor och verka för Umeås utveckling genom rådgivning, nyttiga aktiviteter, socialt umgänge och ett stort nätverk av företagare.

Kontakt:
Margareta Eriksson Lif
Nordic Exklusive AB
070-580 65 60

Umeågalan – största nätverksplatsen för Umeås näringsliv

Umeågalan firar 20 år den 21 mars 2024. Hur var Umeås näringsliv för 20 år sedan? Vilka rörelser har växt och vilka har avvecklats till förmån för nya spännande idéer? Hur har staden utvecklats och hur fortsätter vi att göra det på bästa sätt? Ett 20-årsjubileum väcker många frågor och minnen. Ända sedan 2004 har Umeågalan, Umeås största mötesplats för näringslivet, synliggjort och stimulerat utvecklingen. Vi känner oss stolta, och det hoppas vi att du också gör.

Kontakt:

Peter Juneblad, näringslivsdirektör
peter.juneblad@umea.se

Umeå Handel

Umeå Handel är Umeås äldsta förening med handlarnas intresse i fokus. Umeå Handel bevakar handel och infrastrukturfrågor och arbetar för att handelns röst hörs i frågor som gäller branschens utveckling i kommunen. Föreningen är också talesman i handelsfrågor gentemot media, Umeå kommun, andra näringslivsorganisationer samt skolor och universitet.

Kontakt:
Helen Fredriksson, Butiq HH
helen.fredriksson@hotmail.com
www.umeahandel.nu Länk till annan webbplats.

Ung Företagsamhet Västerbotten

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att pröva och utveckla sin företagsamhet och kreativitet. De erbjuder stöd och utbildning för lärare, både inom grundskolan och på gymnasiet. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement (JA).

Kontakt:
Julia Forsberg
vasterbotten@ungforetagsamhet.se
www.ungforetagsamhet.se/vasterbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visit Umeå

Visit Umeå AB är ett medlemsägt bolag som har ett strategiskt uppdrag att samordna, leda och utveckla destinationen och besöksnäringen i Umeå och Umeåregionen.

Kontakt:

Gabriella Hed Vall
VD
070-601 03 57
gabbriella.hed-vall@visitumea.se

Västerbottens Handelskammare

Västerbottens handelskammare är en del av världens största och äldsta affärsnätverk med nära 50 miljoner medlemsföretag och 13 000 handelskamrar runt om i världen. Västerbottens Handelskammare har en stark regional förankring med våra drygt 250 medlemsföretag som företräder närmare 13 000 arbetstillfällen i länet.

Kontakt:
Anders Hjalmarsson
info@handelskammaren.ac


Sidan publicerades