Kommunal konkurrens

Om du anser att Umeå kommun bedriver verksamheter som snedvrider konkurrensen för en privat näringsidkare kan du kontakta oss för att skapa ett ärende. För att anmäla ett ärende behöver du inte vara det företag som blir utsatt för snedvriden konkurrens.

Anmäl ärende kommunal konkurrens

När du anmäler ett ärende tar vi kontakt med dig för att lyssna på din erfarenhet och dina tankar kring konkurrenssituationen. Vi tar sedan en dialog internt med den aktuella verksamheten för att se om vi kan lösa ärendet via dialog.

Om det inte går att lösa via dialog förbereder vi ärendet och presenterar det för företagarrådet. Där får vi deras input till ett förslag på lösning. Därefter lyfter vi frågan till Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för att få ett politiskt beslut i ärendet.

Vi återkopplar till dig löpande i processen där du får vara med och påverka information och dialog.

Du kan också göra din anmälan helt anonymt, skicka ett vanligt brev till:

Umeå kommun Näringsliv
Osund konkurrens
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

Sidan publicerades