Finansiering

Tillväxtens livsluft är ett kreativt klimat. Men det behövs också riskvilligt investeringskapital. Här följer några exempel på vart du kan vända dig.

Ackrainvest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ackrainvest är ett riskkapitalbolag som ägs till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB.

Almi företagspartner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi företagspartner arbetar med rådgivning, finansiering med mera till små och medelstora företag i regionen, på uppdrag av staten, regionerna och kommuner.

Consultor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Consultor är ett kunskapsföretag med inriktning på affärs- och organisationsutveckling. Har bland annat bistått företag vid etableringar i Norrland.

EU-finansierade projekt

Kontakta Umeå kommun Näringsliv så får du hjälp vidare.
Har du mer allmänna frågor om EU, vänd dig till Europa direkt Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exportkreditnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exportkreditnämnden garanterar företag och banker betalning vid export.

Industrifonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad.

Norrlandsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrlandsfonden är ett riskkapitalbolag inriktat på små och medelstora företag i Norrland.

Partnerinvest Norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett riskkapitalbolag som är aktivt i Västerbotten och Norrbotten. De investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och i drivna entreprenörer. Partnerinvest startades på initiativ av Norrlandsfonden och ALMI Invest AB.

Region Västerbotten Företagsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Västerbotten ger information om företagsstöd.

Regionalt investeringsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Svenska riskkapitalföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska riskkapitalföreningen är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.

Transportbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket beslutar om transportbidrag. Förädlar ni produkter i Västerbotten? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.

Sidan publicerades