Företagsutveckling

Nyföretagande, expansion eller produktutveckling? Export, import eller nya kontakter? Behöver du hjälp eller rådgivning?

ALMI Företagspartnerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi kan hjälpa till med bland annat nyföretagarrådgivning till personer utländsk bakgrund.

B.I.C. Factorylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

B.I.C Factory är ett fristående idé- och affärsutvecklingscentrum med målet att identifiera och främja unga entreprenörer. I ett eget hus på Umestan företagspark erbjuds de att utveckla produkter och tjänster i samarbete med personer med affärserfarenhet.

Business Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Business Sweden hjälper ditt företag att utveckla din internationella strategi, att göra lönsammare import- och exportaffärer och öka din konkurrenskraft, genom beprövade metoder och närvaro på över 60 marknader.

Connect Norrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Conect Norr är en mötesplats för att sammanföra innovatörer och entreprenörer, investorer, utbildningsväsende, serviceleverantörer och officiella organ.

Enheten för externa relationer (ER)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ER är Umeå universitets samlade resurs för att stärka samarbetet med näringsliv och samhälle — en "mäklare" mellan universitetets fakulteter, institutioner och centrumbildningar, näringsliv och övriga samhälle.

LEIA Acceleratorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LEIA Accelerator är ett projekt som riktar sig till jämställda företag i Umeå. De företag som väljs att ingå i projektet får hjälp att accelerera sin utveckling vad gäller t.ex. omsättning, externa tjänster och dylikt.

North Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

North Sweden är Norr- och Västerbottens samarbetsorgan för EU-frågor, med kontor i Bryssel.

Nyföretagarcentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyföretagscentrum ger kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om du funderar på att starta företag

Svensk Handel Övre Norrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk Handel Övre Norrland har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel genom opinionsbildning och kontakt med bl.a. politiker och myndigheter.

Uminova Innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uminova Innovation arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. Uminova Innovation vänder sig till forskare, anställda och studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. De arbetar även med innovativa affärsidéer från befintliga företag i hela regionen.

Ung företagsamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ung företagsamhet är en rikstäckande, idell och obunden organisation som arbetar för att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet — med närvaro på de flesta av länets gymnasieskolor.

Västerbottens Handelskammarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerbottens Handelskammare är opinionsbildare med 300-talet företag i ryggen.

Sidan publicerades