Företagsutveckling

Nyföretagande, expansion eller produktutveckling? Export, import eller nya kontakter? Behöver du hjälp eller rådgivning?

ALMI Företagspartner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Vill du göra verklighet av din idé och utveckla en ny innovativ tjänst eller produkt? I så fall kan du vända dig till Almi. De erbjuder affärsutveckling och lån till små- och mellanstora företag som vill utvecklas och växa. Utvecklar du en ny innovativ tjänst eller produkt kan de erbjuda rådgivning, verifieringsmedel och innovationslån. Almis rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda företag framåt, med fokus på framtiden. Oavsett var du är på den resan är du välkommen att kontakta Almi.

B.I.C. Factory Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B.I.C Factory är ett fristående idé- och affärsutvecklingscentrum med målet att identifiera och främja unga entreprenörer. I ett eget hus på Umestan företagspark erbjuds de att utveckla produkter och tjänster i samarbete med personer med affärserfarenhet.

Business Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business Sweden hjälper ditt företag att utveckla din internationella strategi, att göra lönsammare import- och exportaffärer och öka din konkurrenskraft, genom beprövade metoder och närvaro på över 60 marknader.

Connect Norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Conect Norr är en mötesplats för att sammanföra innovatörer och entreprenörer, investorer, utbildningsväsende, serviceleverantörer och officiella organ.

Enheten för externa relationer (ER) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ER är Umeå universitets samlade resurs för att stärka samarbetet med näringsliv och samhälle — en "mäklare" mellan universitetets fakulteter, institutioner och centrumbildningar, näringsliv och övriga samhälle.

LEIA Accelerator Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LEIA Accelerator är ett projekt som riktar sig till jämställda företag i Umeå. De företag som väljs att ingå i projektet får hjälp att accelerera sin utveckling vad gäller exempelvis omsättning, externa tjänster och dylikt.

North Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

North Sweden är Norr- och Västerbottens samarbetsorgan för EU-frågor, med kontor i Bryssel.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyföretagscentrum ger kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om du funderar på att starta företag

Svensk Handel Övre Norrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk Handel Övre Norrland har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel genom opinionsbildning och kontakt med exempelvis politiker och myndigheter.

Uminova Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uminova Innovation i Umeå, en av Sveriges främsta inkubatorer, vill skapa bästa möjliga förutsättningar för innovativa och skalbara tillväxtbolag i regionen att nå sin fulla potential. Med ett kostnadsfritt affärsstöd i framkant hjälper man människor att satsa på och utveckla sina affärsidéer. Bland annat genom ett nära samarbete med industri, storbolag, offentlig sektor och investerare.

Ung företagsamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung företagsamhet är en rikstäckande, idell och obunden organisation som arbetar för att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet — med närvaro på de flesta av länets gymnasieskolor.

Västerbottens Handelskammare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerbottens Handelskammare är opinionsbildare med 300-talet företag i ryggen.

Sidan publicerades