Tobaksfria nikotinprodukter

Regeringen har lämnat förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter, genom en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat produktanmälan, produktkrav, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Beslut om lagen i sommar

Regeringen har beslutat om propositionen "Hårdare regler för nya nikotinprodukter" (prop. 2021/22:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen planerar att debattera och besluta detta förslag den 21 juni 2022. Om förslaget går igenom i riksdagen innebär det att tobaksfria nikotinprodukter kommer att regleras från och med den 1 augusti 2022.

Miljö- och hälsoskydd kommer att skicka ut information om den nya lagen till de befintliga tobakshandlarna när det har beslutats om den och inför ikraftträdandet.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

090-16 10 00 (växel)  Länk till annan webbplats.

miljoochhalsoskydd@umea.se

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31A

Postadress

Umeå kommun
Miljö- och hälsoskydd
901 84 Umeå

Sidan publicerades