Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med 1 augusti 2022 gäller en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotin­produkter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Om du redan i dag säljer dessa produkter behöver du anmäla försäljningen till Miljö- och hälsoskydd. Med din anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Kravet på anmälan för att få sälja tobaksfria nikotinprodukter gäller från den 1 augusti.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

090-16 10 00 (växel)  Länk till annan webbplats.

miljoochhalsoskydd@umea.se

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31A

Postadress

Umeå kommun
Miljö- och hälsoskydd
901 84 Umeå

Sidan publicerades