Tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla det till den kommun där försäljningsstället ligger. Med din anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Anmälan ska göras innan du börjar med försäljningen.

Egenkontroll

Tillsammans med anmälan om tobaksfria nikotinprodukter ska ett egenkontrollprogram skickas in till Miljö- och hälsoskydd. I egenkontrollprogrammet ska det framgå hur verksamheten följer bestämmelserna i lagen.

Egenkontrollprogrammet ska vara ett stöd för dig i din kontroll. Programmet ska användas aktivt, annars fyller det ingen funktion. Egenkontrollprogrammet är inte en redovisning till oss för att du ska visa att du känner till lagens olika bestämmelser. Det förutsätter vi att du gör. Anledningen till att du skickar in programmet till oss är att vi ska kontrollera så att du har ett program och att det programmet uppfyller lagens krav. När du har lämnat in ditt program så kommer vi att göra en bedömning av om det uppfyller lagens krav. Vi tittar bland annat på om innehållet är korrekt, om det framstår som rimligt, genomtänkt och funktionellt och om det är anpassat till din verksamhet.


Tillsyn

Miljö- och hälsoskydd och polisen har tillsyn i butikerna som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär att vi regelbundet besöker butiken och kontrollerar att reglerna följs. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till dig som är verksamhetsutövare.

Avgifter

Vi tar ut avgift för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Läs mer om avgifter

Sidan publicerades